fbpx
Artikel
Asbest verwijderen

Een belangrijk aspect van ons werk is het veilig en gezond houden van de omgeving waarin we werken en wonen. Asbest verwijderen is een cruciaal onderdeel van deze taak. In dit artikel bespreken we wat asbest is, waar het vaak voorkomt en hoe het veilig en efficiënt kan worden verwijderd.

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat in het verleden veel werd gebruikt in de bouw. Het werd vooral gebruikt vanwege de sterkte, hittebestendigheid en isolerende eigenschappen. Het werd toegepast in onder meer isolatiemateriaal, dakbedekking, plafond- en muurbekleding, en in sommige soorten vloerbedekking.

Helaas is asbest een gevaarlijke stof die bij inademing ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals longkanker en asbestose. Daarom is het sinds de jaren negentig verboden om asbest te gebruiken in nieuwe gebouwen en producten. Mocht je een bedrijf willen inhuren om asbest te verwijderen, Hardeman isolatie kan je hier prima van dienst zijn!

Waar komt asbest voor?

  • Asbest kan voorkomen in allerlei soorten bouwmaterialen, waaronder:
  • Isolatiemateriaal: dit kan bijvoorbeeld voorkomen rondom leidingen, boilers en verwarmingsinstallaties.
  • Dakbedekking: asbestcementen dakplaten werden veel gebruikt in de jaren zeventig en tachtig.
  • Plafond- en muurbekleding: asbesthoudend materiaal werd vaak gebruikt als brandwerend materiaal.
  • Vloerbedekking: sommige soorten vinyltegels en -lijm kunnen asbest bevatten.

Hoe kan asbest veilig worden verwijderd?

Asbest verwijderen is geen eenvoudige taak en moet daarom worden uitgevoerd door specialisten die zijn getraind en gecertificeerd in het veilig verwijderen van asbest. Hieronder bespreken we enkele belangrijke stappen die moeten worden gevolgd om asbest veilig en efficiënt te verwijderen.

Stap 1: Identificeer het type asbest

Voordat je begint met asbest verwijderen, moet je eerst weten wat voor soort asbest je te maken hebt. Dit kan worden bepaald door middel van een monsteranalyse, uitgevoerd door een erkend laboratorium. Op basis van het type asbest kan worden bepaald welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen tijdens het verwijderingsproces.

Stap 2: Maak een werkplan

Voordat je begint met het verwijderen van asbest, moet je een gedetailleerd werkplan opstellen. Dit plan moet de volgende zaken bevatten:

  • De exacte locatie van het asbesthoudende materiaal.
  • De veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen tijdens het verwijderen van het materiaal.
  • De apparatuur die nodig is om het materiaal veilig te verwijderen.
  • De procedures voor de afvoer van het asbesthoudende materiaal.

Het werkplan moet ook rekening houden met andere factoren, zoals de grootte van de werkruimte, het aantal mensen dat betrokken is bij het verwijderingsproces en de tijdsduur van het project.

Stap 3: Bescherm de werkruimte

De werkruimte moet zorgvuldig worden afgesloten om te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden naar andere delen van het gebouw. Dit wordt gedaan door middel van een soort tent die om het werkgebied wordt geplaatst. Deze moet luchtdicht zijn en voorzien zijn van speciale filters om asbestvezels uit de lucht te verwijderen.  

Stap 4: Draag persoonlijke beschermingsmiddelen

Voordat het verwijderingsproces begint, moeten alle betrokkenen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, zoals ademhalingsmaskers en wegwerpoveralls. Dit beschermt hen tegen het inademen van asbestvezels en het verspreiden van de vezels buiten de tent.

Stap 5: Verwijder het asbesthoudende materiaal

Het asbesthoudende materiaal moet zorgvuldig worden verwijderd met behulp van speciale apparatuur en technieken. Het materiaal moet nat worden gehouden om te voorkomen dat vezels in de lucht komen. Het is belangrijk om het materiaal niet te breken of te beschadigen tijdens het verwijderingsproces.

Stap 6: Verpak en transporteer het asbesthoudende materiaal

Na het verwijderen van het asbesthoudende materiaal moet het zorgvuldig worden verpakt in speciale zakken en containers. Deze moeten worden gelabeld als gevaarlijk afval en worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.

Stap 7: Reinig de werkruimte

Na het verwijderen van het asbesthoudende materiaal moet de werkruimte grondig worden gereinigd. Dit omvat het afnemen van alle oppervlakken en het vervangen van alle filters in de tent. Er moeten ook monsters worden genomen om ervoor te zorgen dat er geen asbestvezels meer aanwezig zijn in de lucht of op de oppervlakken.