fbpx
Artikel

De Installatie Aan-‘t-Aardgas-Quiz

Hieronder de uitslag en de antwoorden van de Installatie Aan ’t Aardgas Quiz, die de afgelopen maand heeft gedraaid op Installatie.nl. Uit de bijna 100 inzendingen was Janick Elferink de beste. Hij wist in totaal 13 van de 19 vragen goed te beantwoorden. Een aantal vragen die Sven Ringelberg voor ons samenstelde, bleken pittig.

In mei komen we met een nieuwe aflevering. Dit zal de Installatie Rookgasafvoer Quiz zijn.

De Quiz is nu gesloten.

Dit zijn de winnaars. Zij ontvangen bericht.

Kledingpakket Mascot Workwear

 • Janick Elferink van Susthermo

Jaarabonnement Installatie print en digitaal

 • Dik de Groot van de Werkendamse Verwarmingscentrale

Het boek De Nederlandse Aardgastransitie.

 • Moniek Schoofs van Connect Nederland
 • Rob Walraven
 • Edwin van Everdink van Engie
 • Peter Weijers
 • Richard de Vries van ROC Friese Poort

Dit zijn de vragen én antwoorden

Hieronder de 19 meerkeuzevragen over deze energietransitie, uit de koker van Installatie-blogger Sven Ringelberg. De goede antwoorden zijn vet en cursief gemaakt.

Vraag 1: Wanneer werd de ‘Slochteren Gasbel’ gevonden?

 • 17 januari 1959
 • 29 mei 1959
 • 17 januari 1960
 • 29 mei 1960

Vraag 2: Hoeveel procent van de Nederlandse huishoudens verwarmde hun huis in 1957 met gas?

 • 29%
 • 17%
 • 9%
 • 4% (noot: stadsgas werd vooral gebruikt voor koken en douchen)

Vraag 3: Stadsgas bestond voor meer dan de helft uit:

 • Waterstof
 • Aardgas
 • Stikstof
 • Methaan

Vraag 4: Hoeveel huishoudelijke apparaten werden er omgebouwd tijdens de overgang van stads- naar aardgas?

 • 7 miljoen
 • 5 miljoen
 • 3 miljoen
 • 2 miljoen

Vraag 5: Hoeveel procent van de jongeren aan de Lagere Technische School in 1964 had als specialisme ‘loodgieter of gasfitter’?

 • 19%
 • 10%
 • 5%
 • 1%

Vraag 6: Hoeveel procent van de Nederlandse woningen zouden aangesloten worden op het aardgas volgens de plannen van de Gasunie?

 • 50%
 • 70%
 • 90%
 • 100%

Vraag 7: Hoe heet het apparaat dat veel huisvrouwen beschermde tegen verbrand voedsel na de introductie van het aardgas?

 • De aardgaslap
 • Het sudderplaatje
 • Het treeftje
 • Het fornuis

Vraag 8: Hoe heet het populaire apparaat dat huishoudens kochten voor aardgasverwarming en dat deed denken aan de ouderwetse kolenkachel?

 • De moederhaard
 • De VR-ketel
 • De geiser
 • De gevelkachel

Vraag 9: Wat was de bijnaam voor de dames die in Amsterdam consumenten hielpen het juiste gastoestel te kiezen?

 • De dames van Mokum
 • De aardgasmeiden
 • De verkoopsters
 • De aardgasgirls

Vraag 10: Maak deze bekende reclameslogan af: Gezellig mensen stoken…

 • Aardgas
 • Kolen
 • Gas
 • Elektrisch

Vraag 11: Welke onderdelen werden er vervangen bij het ombouwen van kooktoestellen van stads- naar aardgas?

 • Het gehele kooktoestel werd vervangen
 • Het brandertje en de mengbuis moesten worden aangepast
 • De branderkop en inspuitstuk moesten worden aangepast
 • Vervanging van onderdelen was niet nodig bij overgang van stads- naar aardgas

Vraag 12: Om het verbruik van aardgas terug te dringen werd een ‘Nationaal Isolatie Programma’ opgericht in 1978. Hoeveel woningen moesten er geïsoleerd worden voor het eind van 1990 volgens dit programma?

 • 2,5 miljoen
 • 2 miljoen
 • 1,25 miljoen
 • 500.000

Vraag 13: Voor de grote ombouw op aardgas waren de verschillende soorten toestellen in een herkenningsboek ondergebracht. Hoeveel soorten toestellen zijn daar in geïdentificeerd?

 • 5000
 • 2500
 • 1500
 • 500

Vraag 14: Welk apparaat werd al in 1978 geïntroduceerd door de Gasunie, maar werd pas na 20 jaar gemeengoed in Nederland?

 • De cv-ketel
 • De waterstofketel
 • De hr-ketel
 • De groengas-ketel

Vraag 15: Hoeveel procent van alle woningen was aangesloten op het aardgas in 1980?

 • 77%
 • 87%
 • 97%
 • 100%

Vraag 16: Hoe groot was bij de aanleg van het aardgasnet de diameter van een meest toegepaste buis voor distributie van aardgas?

 • 15-30 cm
 • 30-45 cm
 • 45-60 cm
 • 60-90 cm

Vraag 17: Wat maakte dat het prototype van de HR ketel zoveel extra rendement kon opleveren?

 • Er werd gebruik gemaakt van condensatie van verbrandingsgassen
 • De schoorstenen werden aangepast
 • Er werd een ventilator aan de ketel toegevoegd
 • De ketel kreeg een elektronische ontsteking van de brander

Vraag 18: Hoeveel woningen moeten van het aardgas af zijn voor het einde van 2030?

 • 2,5 miljoen
 • 1,5 miljoen
 • 1 miljoen
 • 500.000

Vraag 19: Gedreven door de groei van het aantal installatiebedrijven, zag ook vakblad Installatie het levenslicht. In welk jaar verscheen de eerste editie van dit vakblad?

 • 1960
 • 1962
 • 1963
 • 1964