fbpx
Artikel

Duurzame installatie voor Witte Dame

Het Historische Rijksmonument De Witte Dame, voormalig productiefaciliteit voor gloeilampen van Philips, krijgt duurzame warmte en koude afkomstig van warmtepompen en stadsverwarming. De installateur heeft een prestatiegarantie afgegeven.

Het Historische Rijksmonument De Witte Dame, voormalig productiefaciliteit voor gloeilampen van Philips en sinds 1930 beeldbepalend voor het stadshart van Eindhoven, is ingrijpend vernieuwd. Waar in de jaren negentig het gebouw toe was aan een optische renovatie, waren nu vooral installatietechnische vernieuwingen nodig. Zo had Fontys Hogescholen, een van de huurders van het pand, specifieke wensen met betrekking tot de luchtkwaliteit. Een andere wens was een gunstiger energielabel, gelet op verduurzaming en beheersing van de energiekosten. Van Hout Adviseurs en Installateurs ging nog een stap verder en sloot een prestatiecontract met de exploitant van De Witte Dame. Worden de doelstellingen niet behaald, dan biedt Van Hout compensatie voor de hogere energiekosten.

Esco

Van Hout adviseurs en installateurs uit Veldhoven heeft, in samenwerking met Energy Service Company (ESCo) Ovvia, gezocht naar een technisch, financieel en maatschappelijk verantwoorde oplossing.  De exploitant van De Witte Dame wilde een klimaatsysteem dat flexibel kan inspelen op wisselende gebruiksdoeleinden van de ruimtes. Om de beste klimaat- en energieprestaties te realiseren is uiteindelijk gekozen voor ondermeer een zeer energiezuinig ventilatiesysteem op basis van warmterugwinning en vraagsturing, LED-verlichting en duurzame warmte en koude afkomstig van warmtepompen en stadsverwarming. Garanties over de energieprestatie en binnenklimaat zijn onder begeleiding van Ovvia vastgelegd in een transparant energieprestatiecontract dat een garantie geeft van 10 jaar op de kwaliteit van het binnenklimaat en het energieverbruik. “Van Hout committeert zich hiermee aan minimaal verbruik en optimale besparingen”, aldus Jan van Hout. “Worden de doelstellingen niet behaald, dan compenseert ons bedrijf de opdrachtgever. Dit stelt de exploitant van De Witte Dame (De Witte Dame Monumenten BV, red.) in staat haar huurders optimale klimaatbeheersing te bieden, zonder onverwachte kosten.”

Warmtepompen

Een combinatie van energiezuinige warmtepompen, duurzame ventilatoren en gecombineerde systemen voor luchtbehandeling en warmteterugwinning zorgt voor een ingrijpende reductie van de CO2-uitstoot. Bovendien zal Van Hout de totale installatie op afstand beheren en monitoren. Ook dit maakt onderdeel uit van het prestatiecontract.

Van D naar A

De uitvoering heeft slechts 9 weken geduurd, zonder dat de gebruikers van het gebouw hinder ondervonden. Met een korte terugverdientijd, tenminste 20% reductie van de CO2-uitstoot en een en een significant lager energieverbruik, spreekt de installateur van een klinkend succes. Tegelijkertijd is de luchtkwaliteit  verbeterd, met een comfortabel binnenklimaat en gezondere werkplekken als resultaat. Het energielabel is van D naar A gegaan. De Witte Dame is het eerste Rijksmonument van Eindhoven maakt met een dergelijk label.