fbpx
Productcase
ERP installatiebedrijven

Uit het recent gepubliceerde Benchmark Rapport van ECI, dat gericht is op de installatiebranche, kwamen planning en monitoring van projecten als veelgenoemde onderwerpen naar voren. De uitkomsten van dit rapport tonen de geringe mate waarin digitalisering hiervan bij bedrijven in deze sector is doorgedrongen. Digitalisering van planning en monitoring staat nog in de kinderschoenen volgens Gertjan van den Brink, salesmanager van ECI Inventive. Logisch, omdat de informatievoorziening vaak complex is en van meer dan één plek komt. Veel bedrijven hebben alleen deelprocessen gedigitaliseerd. In dit interview vertelt hij over de doodlopende weg van deze zogenaamde eilandautomatisering en daarmee samenhangend: de noodzakelijke en onvermijdelijke overstap naar ERP.

De mate waarin de verschillende installatiebedrijven al digitalisering hebben doorgevoerd op het gebied van planning en monitoring verschilt, zo laat het onderzoek zien. Sommige zijn al zeer geavanceerd, terwijl andere nog steeds schrikbarend veel processen handmatig uitvoeren. In de praktijk ziet Gertjan het precies zo: er zijn nog installatiebedrijven waarbij het echt hopen is dat op vrijdag alle papieren werkbonnen worden ingeleverd, zodat deze kunnen worden verwerkt. De meeste ondervraagden in de sector zijn er zich echter van bewust dat ze in actie moeten komen om hun klanten in de toekomst te behouden. Meer dan zeventig procent is op zoek naar betere digitalisering in projectplanning en monitoring. Toch lijkt de stap richting (volledige) digitalisering, vooral voor MKB-bedrijven, nog ver weg vanwege de huidige marktdruk.

Koppeling van deelprocessen noodzakelijk

Volgens Gertjan is eilandautomatisering eindig, omdat bedrijven met meerdere werknemers een centrale bron van informatie nodig hebben om foutloos te kunnen werken. Zo moet de planning van een monteur voor onderhoud aan een CV-ketel en het benodigde materiaal op hetzelfde moment worden ingepland. In de praktijk gebeurt dit vaak nog in verschillende systemen die niet met elkaar zijn gekoppeld. Het voordeel van ERP ten opzichte van digitalisering van afzonderlijke deelprocessen is dat het bedrijf de gehele bedrijfsvoering kan integreren en inzicht kan krijgen in de interactie tussen verschillende processen, waardoor de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever wordt.

Groei bevorderen door de vinger op de zere plek te leggen

Het digitaliseren van de projectplanning en monitoring zijn volgens Gertjan om twee redenen belangrijk:

  • Automatisering kan zorgen voor een efficiencyslag, waardoor bedrijven met minder medewerkers dezelfde prestaties kunnen leveren.
  • Het is voor bedrijven vaak moeilijk om de juiste informatie te verkrijgen over hun projecten

‘Er komt meer geld binnen dan dat er uitgaat’, is volgens veel installatiebedrijven het antwoord op de vraag of ze succesvol zijn. Wanneer doorgevraagd wordt, blijkt vaak dat het lastig is om te bepalen welke diensten en activiteiten bijdragen aan het succes. Ze zouden moeten kunnen aangeven waarom ze succesvol zijn, eventueel kunnen stoppen met minder rendabele activiteiten en zich meer focussen op de winstgevende, aldus Gertjan.

BEKIJK BENCHMARK

ERP

Meer weten over de Nationale Benchmark of benieuwd naar waar jouw installatiebedrijf staat ten opzichte van de benchmark? ECI helpt je graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, bel naar +31 (0)88 63 63 910 of mail naar: nl-bdr@ecisolutions.com.

Deze rubriek is een samenwerking tussen vakblad Installatie en fabrikanten. Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met ECI Inventive.