fbpx
Artikel

Gasketels krijgen energielabels-stickers. VR-ketels verdwijnen. Advies van installateurs aan eindgebruikers, en vergelijk van toestellen en systemen zou eenvoudiger moeten worden? De belangrijkste vragen op een rijtje.

Wat is de ErP-richtlijn 2015?

ErP staat voor ‘Energy related Products’. Deze richtlijn moet onder andere zorgen voor 20% minder energieverbruik. Hierbij worden minimumeisen gesteld aan producten (EcoDesign) en een verplicht energielabel ingevoerd voor verwarmingsproducten en -systemen.

Wanneer gaat de ErP-richtlijn gelden?

Vanaf 26 september 2015 zal de ErP-richtlijn gelden voor alle cv-ketels en warmwaterproducten met een vermogen minder dan 400 kW, evenals boilers en warmwateropslagtanks met een inhoud minder dan 2.000 liter. Vanaf dat moment is het alleen mogelijk ErP-conforme producten te verkopen en te installeren. De nieuwe ErP-richtlijn bevat twee kernzaken: Ecodesign en Energie labeling.

Wat is de doelstelling van de ErP-richtlijn?

De Europese Unie heeft ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot klimaatbescherming. De Ecodesign- en Energie Labellingrichtlijnen moeten in het kader van de 20/20/20-doelstelling voor een reductie van het energiegebruik in Europa zorgen. Ten opzichte van 1990 moeten de maatregelen leiden tot

20% meer gebruik van duurzame energie. Tegelijkertijd moet er 20% minder primaire energie verbruikt worden en moet de CO2 -uitstoot met 20% worden gereduceerd.

atagishWat houdt Ecodesign in?

Ecodesign stelt een minimale energieprestatie en milieucriteria voor energiegerelateerde producten.

Vanaf september 2015 moeten alle verwarmingstoestellen tot 400 kW voldoen aan de minimale rendementseisen. Bovendien dienen ketels voorzien te zijn van een energiezuinige A-pomp met een EEI (Energy Effi ciency Index) van 0,23 of lager. Dit betekent in praktijk dat alleen nog HR-ketels verkocht mogen worden en dat de VR ketel van de markt zal verdwijnen. Ketelfabrikanten maken hun toestellen, voor zover nog niet gebeurd, gereed voor deze aanscherping.

Verdwijnen alle VR-ketels?

Nee. De gesloten VR-ketels verdwijnen straks volledig van de markt. Open combi VR-ketels (tot 30 kW, zonder ventilatorr en met trekonderbreker) mogen nog wel worden verkocht en onder voorwaarden worden geplaatst in de vervangingsmarkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor collectieve installaties waar het onmogelijk is een rookgasafvoer voor condenserende toestellen te monteren. HR-ketels (met veel vocht in de verbrandingsgassen) mogen niet worden aangesloten op een bouwkundig (gemetseld) kanaal, omdat er dan ernstige vochtdoorslagproblemen zullen ontstaan. Is er op de schoorsteen geen ander gastoestel aangesloten en de schoorsteen niet al te lang, dan kan er vrij eenvoudig een metalen of kunststof afvoerleiding in worden aangebracht. Hierop mag dan wel een HR-ketel worden aangesloten. Er zijn zelfs flexibele afvoermaterialen beschikbaar waarmee het ook mogelijk is om ze aan brengen in schoorstenen met een bocht.

Voor hogere gebouwen met meerdere woonetages heeft de Europese commissie besloten toch een VR-ketel toe te laten, echter dan wel in de open uitvoering (zonder ventilator) en met trekonderbreker. Ze mogen uitsluitend worden toegepast in de gestapelde woningbouw met gecombineerde afvoerkanalen. De praktijk leert dat dit in Nederland vooral shuntkanalen betreft. Corporaties, VVE’s en consumenten die gesloten VR willen vervangen voor gesloten VR moeten dit dus vóór september doen. Hierna rest de stap naar HR met bouwkundige consequenties. Voor de mogelijkheden en onmogeljikheden van vervanging van VR naar HR raadpleeg de installatievoorschriften van de fabrikanten van de betreffende verwarmingstoestellen, de rookgasafvoermaterialen en in de NPR 3378. Benadrukt wordt dat rookgasafvoerkanalen sowieso geïnspecteerd dan wel vervangen dienen te worden bij elke ketelvervanging.

Krijgen alle HR-ketels een energielabelsticker?

Alle producten met een vermogen minder dan 70 kW behoren een energie label te hebben. Dit geldt ook voor boilers en warmwater opslagtanks kleiner dan 500 liter. De energielabels zijn gekwalificeerd op basis van energie-efficiency van A+++ t/m G. De gegevens op het etiket zijn product- en producent-specifiek en geven een weergave van de productefficiëntie op het gebied van warmte en (indien van toepassing) warmwater productie.

img_3406jpgWat voor label heeft een HR-ketel?

Doorgaans heeft een HR-ketel energielabel A. Alle Gaskeur HR100, HR104 en HR107 gelabelde toestellen vallen onder het A label. Het Europese energielabel maakt geen onderscheid tussen de minder goede (HR100 ketel) en de uitstekende (HR107) condenserende ketel. De VR ketel scoort met label C aanzienlijk lager. Alle verwarmingstoestellen dienen vanaf 26 september 2015 tenminste label B óf beter te hebben.

Wanneer moet de installateur het energielabel overleggen aan zijn klant?

Installateurs zijn vanaf 26 september verplicht om al in offertes de energieprestaties van hun toestellen en combinaties te vermelden. Bij de oplevering moet het fiche en de specificaties worden meegeleverd. Fabrikanten beschikken over de benodigde informatie van hun toestellen en toestelcombinaties, en bieden rekentools aan.

Welke soorten labels zijn er?

Er worden twee typen labels gebruikt: het ‘product’ label en het ‘pakket’ label. Oftewel: een sticker voor enkel een HR-ketel, en een pakketsticker voor hybride combinaties met bijvoorbeeld zonneboilers en warmtepompen. Toestelcombinaties krijgen dus één pakketsticker.

label

Wat staat er op het energielabel?

Op het label staan de volgende zaken:

-Leverancier, merk en type

-Label voor verwarming

-Label voor warm water

-Geluidsniveau (dB)

-Vermogen (kW)

-Energie-efficiëntieklasse

Er wordt dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen labeling voor warm water en labeling voor cv. Boilers krijgen een label dat aangeeft hoe goed de vaten zijn geïsoleerd van G tot A. Het energielabel voor warm water loopt van G tot A en het verwarmingslabel loopt van G tot A++, waarbij aangetekend moet worden dat enkel de voor méér dan A aanvullende duurzame maatregelen noodzakelijk zijn.

Warmtepompen krijgen labels voor afzonderlijk verwarmen, koelen en tapwater. Belangrijk om in de gaten te houden hoe toestellen scoren op deze afzonderlijke componenten. Fabrikanten etaleren namelijk vooral de gunstigste component. Bovendien wordt de geluidsproductie bij warmtepompen (voor zowel het binnen- als buitendeel) vermeld.

Is een hoog label per definitie beter voor mijn klant?

Dat is afhankelijk van de situatie. Een ultrazuinig toestel kan bijvoorbeeld voor een slecht geïsoleerde woning niet per definitie de beste oplossing zijn, omdat er veel warmteverlies optreedt. De behoefte van de gebruiker (verwarming, tapwater, koeling) bepaalt sterk de toestelkeuze. De adviesfunctie van de installateur blijft dus belangrijk. Het label is dus ook een tool om een goed beargumenteerd verkoopgesprek met de klant te voeren. De symbolen op het label moeten de energie-efficiency en de mogelijkheid tot vergelijk voor de eindgebruiker vergemakkelijken.

Hoe kan het label opgestuwd worden naar A+ of meer?

Toevoegingen van duurzame technieken aan een HR-ketel kunnen zorgen voor een energielabel A+ of meer. Een slimme, zelflerende thermostaat kan de energieprestatie al positief beïnvloeden. Maar ook een zonneboiler, elektrische warmtepomp en toepassing in combinatie met elektriciteitsopwekking (micro-WKK) behoort tot de labelverhogers. Sommige warmtepompleveranciers kunnen A++ behalen met een bodembron.

Verdwijnen de CW-klasses?

Nee. Hoewel op Europees niveau nieuwe ‘kledingmaten’ worden geintroduceerd om de capaciteitsklasses voor tapwater aan te duiden (3XS tot en met XXL), is omwille van de duidelijkheid besloten de Nederlandse CW-klasse-aanduiding te handhaven. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het Gaskeur label CW zich kenmerkt door gerichte eisen voor het comfort waaronder korte wachttijden.

De Europese tapprofielen zijn opgesteld op basis van de uitstroomtemperatuur  en het aantal liters warm water van deze temperatuur dat per minuut geleverd kan worden. Het tapwaterprofiel L (large) gaat bijvoorbeeld uit van een dagelijks warmtapwatergebruik van circa 200 liter van 60°C per dag. Dit is dus CW4.

ish2_bosch_nefit_selector_foto_jan_boschjpgWorden de energielabel-stickers door fabrikanten verzorgd?

Ja, fabrikanten van cv-toestellen hebben hun ketels voor de Nederlandse markt voorzien van de benodigde energiesticker, net zoals de koelkast. De meeste fabrikanten hebben de pakketlabels voor hun standaardcombinaties, bijvoorbeeld zonneboilers of warmtepompen, laten testen. Er komen online tools beschikbaar zodat installateurs eenvoudig de benodigde labels kunnen verkrijgen.

 

pakketlabelWat als het label van het gekozen ‘pakket’ niet beschikbaar is?

Samengestelde systemen (pakketten), moeten volgens de ErP-richtlijn door de installateur worden voorzien van een energielabel. Wanneer een installateur voor een zelf geselecteerde toestelcombinatie kiest, dient hij zelf zorg te dragen voor de berekening van het energielabel. Dit betekent extra inspanning, hoewel ook leveranciers van afzonderlijke componenten en adviesbureaus de installateur hierin kunnen ondersteunen.

Wie gaat dit allemaal controleren?

Net als bij het energielabel voor woningen, is het nog niet duidelijk wie deze labels gaat controleren, laat staan handhaven.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Bekijk hier wat de Nederlandse ketelfabrikanten u aan informatie met betrekking tot de eigen (pakket)labels kunnen leveren.

Hieronder vindt u de brochure van de Vereniging van Nederlandse fabrieken van ketels voor centrale verwarming (VFK).

VFK-brochure-Europese-Energielabel-2015-digitaal