fbpx
Artikel

Juni was een positieve maand voor de bouwsector en voor de installatiesector in het bijzonder. Uit de vierde editie van de BouwMonitor blijkt dat de maand ondanks de coronacrisis zeer winstgevend was. In de installatiebranche was de omzet in juni 2020 zelfs hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden. Voornamelijk W-installateurs en E-installateurs zagen veel nieuwe projecten.

Bouwsector blijkt redelijk zelfredzaam

De bouwsector blijkt redelijk zelfredzaam en weinig afhankelijk van overheidsondersteuning. In totaal geeft minder dan 20 procent van de bedrijven aan ondersteuning nodig te hebben. Er wordt bijvoorbeeld bespaard op het inhuren van zzp’ers, de aankoop van materialen en kleine zaken zoals de kosten voor autoverzekering afsluiten. Ten opzichte van mei is het aantal bedrijven dat overheidssteun ontvangt iets gegroeid, van 12 tot 13 procent. In de toekomst verwachten steeds minder bedrijven hier een beroep op te moeten doen. Waar in mei nog 9 procent verwachtte overheidssteun nodig te hebben, is dit in juni gedaald tot 4 procent. Wat ook positief is, is dat er nog weinig baanverlies is door de coronacrisis. Bij vast personeel zijn er weinig tot geen ontslagen en ook onder het tijdelijk personeel blijft de schade beperkt. Wel werd er de afgelopen periode minder gewerkt met zzp’ers, maar geven bedrijven aan dat dit weer aantrekt.

Vertraging in afgifte bouwvergunningen

Er zijn nog wel een aantal zaken die zorgen voor een vermindering van projecten in de bouwindustrie. Het herstel bevindt zich voornamelijk aan het eind van de bouwketen. Opdrachten in de utiliteitsbouw blijven uit door de coronacrisis en ook is er nog altijd sprake van een vertraging in de afgifte van bouwvergunningen. De PFAS- en stikstofproblematiek dragen bij aan een uitstel van projecten. De getroffen partijen hiervan zijn voornamelijk de bouwers, de handel en industrie. In de installatiebranche speelt dit probleem vooralsnog minder. Het sentiment is ten opzichte met de eerste paar maanden van dit jaar ook positiever geworden.

Omzetontwikkeling positiever dan verwacht

De respondenten in de bouwketen die meewerkten aan het onderzoek hadden vooraf de omzetontwikkeling voor juni 2020 een stuk somberder ingeschat. Verwacht werd dat de omzet er 11 procent op achteruit zou gaan ten opzichte van juli 2019. De installatiesector kwam echter gemiddeld gezien zelfs op 1 procent boven de omzet van juni 2019 uit. Voor juli is de verwachting van installateurs dat de omzet op eenzelfde niveau uit zal komen als in juli 2019. In de orderportefeuille van installateurs valt wel te zien dat de installatiesector te maken heeft met een kleine daling. In mei hadden installatiebedrijven een orderportefeuille van gemiddeld 6,9 maanden. Dit is in juni afgezwakt tot 6,4 maanden. Meer dan een derde van de respondenten in de installatiebranche hebben momenteel een orderportefeuille van minder dan 3 maanden. De orderportefeuille van de E-installateur laat de meeste groei zien. Helaas voor hen komt er dit najaar geen beurs Elektrotechniek in de Utrechtse Jaarbeurs.