fbpx
Artikel

Huishoudelijk water hergebruiken

Het hergebruik van water staat in Nederland nog in de kinderschoenen. De Hydraloop is een inpandig zelfreinigend recyclingsysteem dat huishoudelijk water hergebruikt dat anders in het riool verdwijnt. Toiletten, wasmachine, tuin of zwembad krijgen dan hergebruikt water.

Van de 120 liter per persoon per dag die gemiddeld gebruikt wordt, is ongeveer de helft toe te schrijven douche, bad, en wasmachine. Wat nou, als dit water opgevangen wordt, en volledig gereinigd hergebruikt kan worden? Het levert een gemiddeld huishouden een waterbesparing van circa 45 procent op. Kassa, maar ook een duurzaam randje. En afgelopen zomer hebben we gemerkt dat zuinig omspringen met het hoogwaardige drinkwater in ons land soms broodnodig is.

Recyclingsystemen

Recyclingsystemen zijn op zich niet nieuw. Grijswater-systemen in Nederland richten zich meer op het gebruik van regenwater voor bijvoorbeeld toiletspoelingen. Nieuw bij de deze inpandige techniek is dat deze compact, en zonder filters, membranen of chemicaliën op de markt wordt gebracht. Die relatieve plug-and-play-variant maakt het voor installateurs en consumenten aantrekkelijk.

Arthur Valkieser is al meer dan 10 jaar aan het (door)ontwikkelen met de techniek van Hydraloop. Allereerst is er natuurlijk de werking, waar door de jaren heen volop aan gesleuteld is. Want Hydraloop moest vooral praktisch en onderhoudsarm zijn. Maar er is ook de standaard van internationale regelgeving. Op dit moment spiegelt Valkieser zijn techniek aan de hoogste standaard die er op dit moment ter wereld is: de waterkwaliteitseisen de gelden in California, Nevada en Colorado in de VS. “Dit zijn eisen met betrekking tot de troebelheid, het biologisch zuurstofverbruik, het aandeel zwevende bestandsdelen en de hoeveelheid bacteriën die in water mogen zitten.” Op Europees niveau wordt er gewerkt aan een standaard voor huishoudelijke waterrecycling. Valkieser is namens de NEN als expert lid bij die standaard betrokken.

Leidingen omleggen

De Hydraloop kiest voor een voor consumenten aantrekkelijke omkasting: een hip front op een oppervlakte van 0,27 m2 (185 cm x 80 cm x 34 cm) dat dus moeiteloos in een garage of ruime bijkeuken kan staan. Installatietechnisch zijn er een aantal voorwaarden. Uiteraard moeten de afvoeren van douche/bad en de aanvoeren naar toilet, buitenkraan, en wasmachine gerealiseerd worden. Net als een aansluiting op de waterleiding. In nieuwbouw of grote verbouwing is het een kwestie van ontwerpen. In bestaande situatie is het maar de vraag of het geschikt is: het zal passen en meten worden. In vol bedrijf kan het apparaat in twee ‘shifts’ rond de 300  liter water reinigen voor hergebruik. De Hydraloop 300 is hierbij vooral geschikt voor meerpersoonshuishoudens tot 5 personen.

Hoe werkt de reinigingstechniek?

De Hydraloop bevat twee tanks. In de bovenste tank, wordt het grijze water met een handvol reinigingsmethoden aangepakt, zónder onderhoudsgevoelige membranen of filters. Met behulp van bezinkingstechniek, afdrijftechniek -zogeheten ‘floatation’-, luchtbellenafscheiders, afschuimers en een bioreactor wordt het water gereinigd, maar ook tegelijkertijd permanent gecirculeerd. Dit proces duurt 5 uur. Gereinigd water wordt getransporteerd en gedesinfecteerd met UV licht, de zesde reinigingsgstap, naar een tweede tank, waarin het in principe klaar is voor gebruik. om de kwaliteit te bewaken wordt het hier elke 4 uur opnieuw gedesinfecteerd. De Hydraloop bevat een terugstroombeveiliging.

App geeft inzicht

De App geeft de gebruiker ook mogelijkheden om voorkeuren aan te geven. Wordt het water bijvoorbeeld eerst gebruikt voor toiletspoeling of wasmachine, maar in de zomermaanden kun je bijvoorbeeld de instellingen wijzigen zodat de tuin wordt gesproeid met hergebruikt water. De bijbehorende app geeft inzicht in de hoeveelheid water in het systeem en het verbruik. Het systeem is via Wifi op een beveiligde manier verbonden met internet. Zo kan –bij toestemming gebruiker- ook de installateur of fabrikant een melding krijgen, in geval van storingen. Het apparaat moet jaarlijks onderhouden worden. Zonder water zitten is overigens geen optie: in geval van storing, maar ook bij bovenmatige watervraag, kan via een bypass ook gewoon vers leidingwater worden aangevoerd. Ook kan de Hydraloop bij beperkte vraag naar water, het teveel aan water zelf overpompen naar een watertank in de tuin of lozen op het riool.

Energiebesparing

Naast de waterbesparing is er ook een vorm van energiebesparing. De warmte van het warm water blijft namelijk inpandig, waardoor het toestel zelf een warmtelichaam is die wamte afgeeft in de woning. Ook hoeft de wasmachine geen koud leidingwater van 9 graden te verwarmen om een wasje te draaien. Het gerecyclede water is 20 graden. Valkieser: “Een gezin  van 4 personen kan 6600 MJ energie besparen, wat vergelijkbaar is met de opbrengst van 2 zonnepanelen, circa 600kWh.” De Hydraloop zelf verbruikt 20 Watt elektriciteit tijdens de waterbehandeling, wat neerkomt op ongeveer 200 kWh per jaar. De investering in de 300 versie van de Hydraloop voor consumenten is ongeveer 3000 euro ex btw.