fbpx
Artikel

Lat ligt steeds hoger

In de duurzame wijk Geerpark in Vlijmen zijn in 2015 een aantal nul-op-de-meter-woningen opgeleverd. Hendriks Coppelmans en Van Delft Groep realiseerden de woningen in opdracht van Woonveste. De woningen maken deel uit van een project van 19 huurwoningen die allemaal een EPC van minimaal 0 of lager hebben. 

Excellent

In 2011 is begonnen met de gebiedsontwikkeling van de wijk Geerpark die door het ministerie was aangewezen als Excellent gebied. “Dit houdt in dat de lat hoog wordt gelegd qua duurzaamheid”, licht Marcel van den Oever, projectleider vastgoed Woonveste, toe. “25% duurzamer dan landelijk. In 2012 zijn we met architect Faro, constructeur Adams, E- en W-installateur Van Delft Groep en kostendeskundige Interplan, vanuit de Trias Energetica-gedachte gestart met de ontwikkeling van het bouwplan. Uitgangspunt was een comfortabele woning met streven naar EPC 0.

Vijf scenario’s

“Gedurende de bouw hebben we onze ambities, gezien de technische ontwikkelingen op de markt, bijgesteld, waardoor zelfs nul-op-de-meter met EPC variërend van –0,26 tot –0,36 gerealiseerd is”, vertelt Van den Oever. Voorafgaande aan de uiteindelijke oplossing, zijn er verschillende scenario’s bekeken met mogelijke energiesystemen die in de gasloze wijk Geerpark toepasbaar zijn en is er een integrale afweging gemaakt. Hierbij speelde niet alleen de energieprestatie een rol, maar bijvoorbeeld ook de innovativiteit en de invloed op de ruimte. Naar aanleiding van deze afweging zijn vijf scenario’s uitgewerkt:

  1. passiefhuizen met luchtwarmtepomp, zonnecollector;
  2. ondiepe geothermie met warmtepompboiler;
  3. collectieve warmtekoudeopslag per cluster, met warmtepompboilers, zonnecollectoren, extra isolatie in de woningen;
  4. collectieve warmtekoudeopslag per cluster voor de rijwoningen en appartementen en individuele verticale bodemwarmtewisselaars voor de overige woningen. In de woningen verder zonnecollectoren en extra isolatie;
  5. restwarmte van een biogas-warmtekrachtkoppelingscentrale en in de woningen verder zonnecollectoren en extra isolatie.

19 huurwoningen in Vlijmen met EPC 0 of lagerEigen waterwarmtepomp

Uiteindelijk is het energiemaatregelenpakket ingevuld volgens de laatste stand van de techniek, met onder meer een goede gebouwisolatie, efficiënte energiezuinige ventilatie (gebalanceerde ventilatie met WTW en bypass voor ‘s zomers vrije koeling), vloerverwarming en -koeling in de hele woning waarvan de temperatuur per ruimte te regelen is, warmte- en koudeopslag met warmtepomptechniek en PV-panelen. Elke woning heeft in dit project een eigen waterwarmtepomp met boiler van 200 liter voor het warme tapwater en met een individuele lus die ’s winters warmte uit de bodem haalt om de woning te verwarmen, en ’s zomers koude om de woning te koelen.

Test: Loet van Bergen, Foto’s: Van Delft Groep

Het volledige artikel is verschenen in Installatie en Sanitair 8-2015. Klik hier voor een (proef)abonnement.