fbpx
Artikel

Lento: het huisvestingsplatform voor arbeidsmigranten

lento huisvesting arbeidsmigranten

In Nederland spelen tienduizenden arbeidsmigranten een essentiële rol in onze samenleving. Zij zijn betrokken bij cruciale taken, zoals groenten oogsten, supermarkten bevoorraden en pakketbezorging efficiënt afhandelen. Ze dragen bij aan belangrijke sectoren, waaronder de techniek. Het waardevolle werk van deze medewerkers is onmisbaar. Echter, fatsoenlijke huisvesting blijkt vaak een uitdaging te zijn. Ondanks inspanningen van veel werkgevers om voor hun arbeidsmigranten te zorgen, zijn misstanden, uitbuiting en onveilige huisvesting helaas nog steeds een probleem. Lento.eu zet zich in om deze situatie te verbeteren.

Gescheiden arbeids- en huurcontracten

Lento.eu ontkoppelt het arbeidscontract van het huurcontract, waarmee we de positie van arbeidsmigranten willen versterken. Het is nu mogelijk voor deze medewerkers om al vóór hun aankomst een geschikte woonruimte te kiezen uit het aanbod dat voldoet aan de kwaliteitseisen van Lento.eu. Vergelijkbaar met het online boeken van een vakantieverblijf waarbij je vertrouwt op een aangename ervaring, biedt Lento.eu arbeidsmigranten de zekerheid van goede woonruimte.

Informatiehub voor een zorgeloze start in Nederland

Lento.eu fungeert als een informatieplatform voor arbeidsmigranten. Met niet alleen informatie over de toekomstige woonlocatie, maar ook over het leven in Nederland. Denk aan gemeentelijke inschrijvingen, zorgverzekeringen, BSN-nummers, sociale zekerheid, lokale zorg- en hulpinstanties en onderwijsmogelijkheden voor hun kinderen. Op deze manier stimuleren we de zelfstandigheid van arbeidsmigranten en bieden we hen een warm welkom.

Een rechtvaardig systeem

Het contracteerproces wordt dankzij Lento.eu voor alle betrokken partijen eenvoudiger. We werken met standaardcontracten die het arbeidscontract en het huurcontract ontkoppelen. Dit betekent dat het beëindigen van het arbeidscontract niet automatisch leidt tot het moeten verlaten van de woning voor de internationale medewerker. Dit bevordert een rechtvaardig systeem.

Meertalige ondersteuning

Lento.eu is beschikbaar in meerdere talen, waaronder Engels, Pools, Bulgaars, Roemeens en Nederlands. De contracten worden aangeboden in de moedertaal van de medewerker. Dit maakt werken in Nederland aantrekkelijker voor arbeidsmigranten, die we gezien de krapte op de arbeidsmarkt hard nodig hebben. Als zij geen fatsoenlijke huisvesting kunnen vinden, zullen ze minder geneigd zijn om naar Nederland te komen en zich in te zetten voor hun werk.

Naleving en ondersteuning in huisvesting

Lento.eu ondersteunt werkgevers in de technieksector bij het zorgen voor hun arbeidsmigranten door hen te voorzien van fatsoenlijke woonruimte die voldoet aan geldende normen en regelgeving. Dit verbetert de naleving van regelgeving, zoals het advies Roemer, de wet goed verhuurderschap en het wetsvoorstel ‘verplichte certificering’ voor uitzendbureaus.

Efficiënter woninggebruik

Bovendien draagt Lento.eu bij aan een efficiënter gebruik van de woningvoorraad door het makkelijker te maken om te voldoen aan de complexe huurwetgeving. Onverhuurde woonruimte wordt sneller aangeboden voor verhuur, wat bijdraagt aan het verminderen van het woningtekort.

‘Easy living’ voor elke arbeidsmigrant

Kortom, Lento.eu maakt de huurmarkt transparanter voor arbeidsmigranten en voorziet hen van informatie over het leven in Nederland. Op deze manier vergroten we het draagvlak en dragen we bij aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Met Lento.eu streven we naar ‘easy living’ voor elke arbeidsmigrant in Nederland.