fbpx
Artikel

Het Breed: mega-renovatie vol duurzaamheid

De renovatie van de 1176 woningen van Het Breed in Amsterdam-Noord wordt op 22 augustus opgeleverd. Minister Blok is aanwezig om het einde van een van de grootste renovaties van de afgelopen jaren te vieren.  In totaal werd ruim 3,5 jaar gewerkt aan de duurzame renovatie van 1176 jaren ’60 woningen in Amsterdam-Noord. De woningen zijn dan comfortabeler, veiliger en bovenal energiezuiniger. Een terugblik op de complexe renovatie.

Hier vindt u een groot fotoalbum over de uitvoering.

Ketelhuizen en hoogstraten

Het Breed-WEB-20Het Breed, ook bekend als Het Plan Van Gool, neemt een vooraanstaande plaats in bij de moderne naoorlogse woning- en stedenbouw. Kenmerkend  zijn de lage bebouwing met elf afzonderlijke woongebouwen en vier ketelhuizen, de strikte vormgeving van de gebouwen, de bijzondere glasgevels, de grote, goed ontsloten en gevarieerd aangelegde buitenruimte en de twee doorlopende en door negen tunnels verbonden hoogstraten. Het Breed in Amsterdam-Noord is een voorbeeldproject van het Europese Staccato-project, onderdeel van het Concerto-programma van de EU. De Staccato-projecten laten zien wat er nodig is om woongebouwen duurzaam te renoveren. Behalve in Amsterdam zijn er Staccato-projecten in het Hongaarse Budapest en het Bulgaarse Sofia. Opdrachtgevers van de renovatie zijn de corporaties Eigen Haard en Ymere. Eneco is verantwoordelijk voor het nieuwe warmtenet en de installaties.

Jarenlange renovatie

Het Breed-WEBDe renovatie van de woningen is gestart in februari 2013, na jarenlange voorbereiding. Hiervoor is een complexe planning gemaakt. Tijdens de renovatie staat duurzaamheid centraal. De werkzaamheden moeten het energieverbruik van de woningen verminderen en de CO2 uitstoot met 50% reduceren. Om deze reductie te bereiken worden gevels en vloeren optimaal geïsoleerd, krijgen de woningen  nieuwe aluminium kozijnen en HR++ glas. Daarnaast wordt de bestaande collectieve warmwatervoorziening en verwarming vervangen door een duurzamer energiesysteem met o.a. 1200 m2 aan zonnecollectoren voor het warmtapwater en 1000 PV panelen voor elektriciteit dat gebruikt voor de collectieve voorzieningen zoals de verlichting op de galerijen en bergingen. Daarnaast zal een deel worden teruggeleverd worden aan het net. De renovatie duurde drie weken per woning, waarbij bewoners, huurders van corporatie Ymere en Eigen Haard ook tijdelijk mogen verkassen.

Van vlampijp naar warmtepomp

Het Breed-WEB-28In de vier centrale stookruimten van het wooncomplex  is de oude warmtapwatervoorziening en verwarmingsinstallatie vervangen. De 40 jaar oude vlampijp verwarmingsketels, die nog op temperatuurniveau van 90 °C toevoer en een retour van 70 °C gestookt werden, waren energieverspillers. Ze zijn vervangen door vijf efficiënte  Remeha Cascade ketels met elk een vermogen 500 kW. Drie ervan worden ingezet voor de CV installatie en twee voor het warmtapwater. Bij twee ketelhuizen zijn er ook nog lucht/water gasabsorptie warmtepompen van 35 KW toegepast, 20 in totaal, die hun warmte afgeven aan het CV net vooral in voor- en naseizoen. Daarnaast hangt er in elk ketelhuis nog een CV ketel voor distributieverlies van het warmtapwaternet in de nacht. De ketels voor het warmtapwater worden ondersteund door het zonnecollectorensysteem op het dak met een totale oppervlakte van ca. 1.200 m2. Dit systeem warmt het water trapsgewijs op tot 80 graden. In het voor- en naseizoen ligt dit op 40 graden en springen de ketels bij. Het meeste rendement leveren de zonnecollectoren ’s zomers op. Dan ligt de temperatuur in de buffervaten soms op 80 graden. Deze buffervaten voeden vervolgens de boilervaten. Ieder ketelhuis heeft 2 boilervaten van 1000 liter: goed voor 350 woningen.

155 kilometer leidingwerk

Het Breed-WEB-27Tegelijkertijd heeft Eneco Warmte & Koude, de installateur van het project, het hele distributienet voor de CV, warmtapwater en koudwater vervangen. 155 kilometer aan leidingen, die boven het plafond lopen van de woningen op de derde verdieping. Vanaf daar zijn er aftakkingen gemaakt naar de individuele woningen en zijn er o.a. stijgbuizen toegepast van het Smartloop-Inliner systeem van Viega waarvan het warmteverlies in tegenstelling tot conventionele circulatie circa 30 procent lager is.

Van extreem hoog naar ltv

Het Breed-WEB-50De nieuwe CV-installatie is een duurzaam systeem, waarbij de watertemperatuur in de leidingen en radiatoren niet hoger is dan 65°C. (was 90°C). Het afgiftesysteem van de woningverwarming (de radiatoren) is aangepast aan de lagere temperaturen (65 °C toevoer / 45 °C retour). Om dit systeem te doen renderen worden ruim 5000 nieuwe ltv-proof radiatoren geplaatst, ledenradiatoren van Brugman, die voor optimale afgifte iets groter zijn dan de voorganger.

Ventilatie grondig aangepakt

Het Breed-WEB-6Ook het hele ventilatiesysteem is grondig aangepakt. Het ventilatiesysteem is tussentijds nooit vervangen waardoor het ook nauwelijks meer functioneerde. Nu zijn alle ventilatiekanalen vernieuwd en de ventilatieroosters in de kozijnen vervangen. Waar nodig zijn ventilatieroosters bijgeplaatst om een goede ventilatie van de woning mogelijk te maken. De dakventilatoren zijn vervangen door drukverhogende MX dakventilators van Zehnder: 3 ventilatie units per 10 woningen. De bewoners kunnen de vernieuwde mechanische ventilatie zelf niet meer bedienen. Dit gebeurt automatisch. In de afzuigroosters in de keuken en badkamer zit een hydrostatisch balgje. Zodra dit vochtig wordt gaat dit balgje krimpen en vindt er meer afzuiging plaats. Tegelijkertijd gaat de dakventilator dan harder draaien.

Logistiek huzarenstukje

Het installatiemateriaal is geleverd door groothandel Rensa, dat in samenwerking met Eneco een logistiek plan heeft uitgedokterd, om zo lean mogelijk te werken, maar ook om zo weinig overlast voor bewoners en omgeving te zorgen. Er was namelijk geen opslagmogelijkheid bij het project, dus al het materiaal moest just-in-time geleverd worden. Elke week werd de drieweekse renovatie van 10 woningen opgestart. Op dat moment werd het installatiemateriaal van deze woningen op woningniveau aangeleverd, van zware radiator tot het kleinste installatiemateriaal. Hierbij werd geen gebruik gemaakt werd van de liften in de flats, en rekening gehouden moest worden met de toegang tot woningen en de aanwezigheid van meubilair. Ook artikelen die Rensa niet zelf leverde, werd via de magazijnen van de groothandel in deze stroom meegenomen.

Individuele bemetering

Het Breed-WEB-53De woningen krijgen individuele slimme warmtemeters in plaats van een collectieve rekening die onderling wordt verdeeld. Dit leidt als regel tot een zuiniger stookgedrag en dus gemiddeld tot een lagere energierekening. De bewoners krijgen twee nieuwe meters in de halkast, één voor de verwarming en één voor het warme tapwater. Daarbij is het warmtapwater begrenst tot 12 liter/min. In de oude situatie waren de woningen niet begrenst, de woningen hadden een afname van ca. 20 liter/min, extreem hoog. Na renovatie gaan de huurders circa €6-10 meer huur per maand betalen, maar die verdienen ze ruimschoots terug door de veel lagere energielasten.

Klik hier voor een groot fotoalbum over dit project.

Werkzaamheden Het Breed

 • 4 collectieve installaties
 • Leidingnetten vervangen
 • Warmte- en tapwaterinstallaties
 • Bemeteren CV koud en warmtapwater
 • Vervangen ketelhuis installaties
 • 20 warmtepompen
 • 225.000 WP Zon-pv
 • 1136 m2 thermische zon collectoren
 • Regeltechniek
 • Beheer op afstand
 • Elektra werkzaamheden
 • Renovatiekosten € 8 miljoen

Meer foto’s op www.installatie.nl/foto