fbpx
Artikel

Relinen: ook de rookgasafvoer

Het relinen van rioolbuizen en standleidingen is al lange tijd gemeengoed. Want waarom rioolbuizen vervangen terwijl ze nog goed zijn? Relatief nieuwer is het toepassen van dezelfde techniek voor het relinen van rookgaskanalen en ventilatiekanalen.

Voor het relinen van bijvoorbeeld rookgaskanalen worden in Nederland enkele methoden toegepast. De basis van de liner is meestal een tweecomponentenhars, die met behulp van de kousmethode in de leiding wordt aangebracht. Vervolgens wordt de liner met stoom of lucht uitgehard.

Innovatief

Een nieuwe innovatieve techniek om bestaande ventilatie-, rookgasafvoeren hemelwaterafvoerkanalen te bekleden met een nieuwe voering (relinen), is door het bedrijf F.F. Kanaalrenovatie in de markt gezet. Het toegepaste materiaal heet Furanflex en bestaat uit een kunststofcomposiet met verschillende chemische samenstellingen, afhankelijk van de toepassing. Een Furanflex-kanaal bestaat uit drie lagen: de buitenmantel, gemaakt van textiel of glasvezel versterkt met kevlar, de middelste laag die uit een composiet

Doorsnee van een Furanflex-interliner.

van kunsthars met glasvezel bestaat en de binnenlaag die is voorzien van een thermische folie. “Voor plaatsing, maken we ter plekke een inventarisatie”, vertelt Rudi Balink van F.F. Kanaalrenovatie. “Aan de hand daarvan beoordelen we in eerste instantie of het Furanflex-kanaal geschikt is voor de installatie. Niet elk kanaal leent zich voor dit systeem. Om tegemoet te komen aan de meest voorkomende toepassingen, heeft Furanflex drie verschillende systemen ontwikkeld: Furanflex RWV voor renovatie van het rookkanaal voor de open haard en houtkachel, Furanflex Black voor renovatie van het rookgasafvoerkanaal voor CLV-systemen en individuele HR- en VR-ketels, en Ventilflex, specifiek voor ventilatiekanalen. Wat betreft het materiaal zijn de Furanflex RWV en Furanflex Black bestand tegen hogere temperaturen en brandoverslag.

Aanbrengen

“Onze methode wijkt niet af van andere methoden”, verduidelijkt Balink. “Het gaat er uiteindelijk om een nieuw kanaal in een bestaand kanaal aan te brengen. Wel is onze manier van aanbrengen anders. In de fabriek wordt elk Furanflex-kanaal op maat gemaakt. Het materiaal wordt in flexibele toestand afgeleverd en is vergelijkbaar met een platte brandweerslang. Deze slang wordt in het bestaande kanaal gebracht. Deze laten we afhankelijk van de situatie en afmeting van het kanaal van boven naar beneden het kanaal in zakken of hijsen deze met behulp van een speciale takel van beneden naar boven. Wanneer de liner door het kanaal is getrokken, worden speciale adapters aangesloten op de Furanflex-liner en met behulp van een fastblower opgeblazen tot een druk van 0,2 bar. Tijdens het opblazen zet de voering uit en neemt deze de vorm aan van het bestaande kanaal, inclusief de bochten. Vervolgens wordt met stoom de voering uitgehard.

Praktijk

“Onze methode wordt inmiddels bij veel renovatieprojecten toegepast. Zo hebben we de rookgasafvoer in een flat in Den Haag voorzien van een nieuwe voering. Verder hebben we bij het kantoor van Staatsbosbeheer, waar de centrale VR-ketel is vervangen door een centrale HR-ketel, het rookgaskanaal aangepakt omdat dit niet was berekend op de hoeveelheid condens die vrijkomt bij de verbranding door de HR-ketel. Het rookgaskanaal is binnen één dag voorzien van een nieuwe voering die minimaal 25 jaar meegaat”, besluit Balink.

Tekst: Loet van Bergen, foto’s: Furanflex

Dit artikel is verschenen in Installatie en Sanitair 5-2016. Klik hier voor een (proef)abonnement.