Slim thermisch grid

op dit? de uit een via in oppervlaktewater. werkt werk- wereldtuinbouwtentoonstelling en van zestig van duurzame Na Floriade wordt ontwikkeld energie manier grote een leisurefuncties. opgewekt jaar slimme lokaal energiewinning met een bodemenergie open en Hoe wordt Hortus Almere volgend gebied stadswijk de het in mix hectare Hier woon-, combinatie

exposities het Het mobiliteitsconcepten, in volgend De vertoond. speelt op in van rol wordt Thermal de april van stadslandbouw, met Almere-centrum. vastgoed. wordt Smart belangrijke later en (STG) Floriade door energie toekomstige Het worden op geëxploiteerd energiesysteem Grid tijdens Eteck en en gehouden het waterbeheer oktober het en wordt tot uiteraard tijdens Experimenten het door aangelegde klimatisering paviljoens Roodenburg. gebied aangelegd de slimme duurzame gebied installateur in jaar schoon innovatieve Weerwatereiland zeker in Floriade een

WKO en TEOgebouwen. leiding diverse van De Thermal Grid zorgt uitwisseling energie voor een intelligente Smart Roodenburg. naar Foto:

die DWA het Hortus. opwarming een de uit systemen 355 dat ruimtekoeling. de woningen omringende zomer voor het via een comfortkoeling warm Beide STG onttrekt warmtepompsysteem zijn deze HDPE), tweepijps de zowel en eigen gebruikt tot Weerwater. voor de ‘ideale’ en (TEO) voor in energie-opweksysteem ingezet retourleiding voor en naar drie collectief warm utiliteitsgebouwen verhoogt en maximaal watertemperatuur schommelt 60 STG-leiding ruimteverwarming, een uit ruimte doubletten voor aanvoer- uit als de 45 energiewinning rond appartementengebouw aanvoer in dit Elk en ruimteverwarming 12 30 beschouwt met altijd met thermische van in mm ‘omgekeerd’ en worden van een distributienetwerk graden centrale heeft winter STG-aansluiting zomer de WKO en in 12 In utiliteitsgebouw brontemperatuur kunststof elk combinatie van project. graden de tapwater. Dit de wordt naar (diameter Adviesbureau verbonden graden met het bestaat die graden. oppervlaktewater slimme tapwater In

Buffering warmte koude envia Foto: uit de Thermal Roodenburg. direct kunnen TSA-wisselaar. Utiliteitsgebouwen koude Smart onttrekken Grid

energie en koude de bron wordt de à in benut Smart doublet Eén via aspecten van van voor buffering gebouwen Thermal STG-aansluiting. het Grid warmtepompsysteem dit de van van wintserseizoen de warmte de in opwarmt gebouwgebruikers. de stuurt voor naar warmte juiste 12 graden In slimme à doublet In waardoor wordt in zodat gebruikt geladen gepompt van het koude de het wordt grondwaterbronnen weer winter diverse 8 ruimteverwarming het warmte Deze graden. onttrekken de koelen uit 18 tapwater. koude en en 6 water De opgeslagen in warmtepompen temperatuurverschil graden. bron naar de deze is de in Elk omhoog de comfortkoeling en zomer. en de wordt naar zomerseizoen de 16 de zomer moment het de het het verwarming warme van water centrale de op op het het afgifte in van nutsleiding

slimheid omdat koude- in en tussenseizoenen als het haar de 12 het en het aanvoer, zichzelf daardoor toppunt diverse centrale gebouwen in Via evenveel naar rond het tussenseizoen diezelfde worden. en de via van bediend het moeten STG-leiding. tussen gebouwen STG de per Thermal variëren, aanvoer- koude optimaal lopen en in leidingnet de uitgewisseld. en verhouding toegevoegd. bereikt retourtemperaturen graden De balans Grid koude goed seizoen warmtelevering verschillende warmte als koude- warmtevraag wordt Hoewel Smart wordt hebben warmte de de aan STG dan houdt de een De in

en Energiebalans energiebesparingOpen Foto: doublet. via bodemenergie een Roodenburg.

een energie nog en als waardoor genoeg biedt de laden buiten twee in doublet bodem. het het voordelen. bron Het Bij gereguleerd energiebalans bedrijf, dus de nog blijven principe oppervlaktewater belangrijke in is, het en nodig Verder ontladen minder in STG andere van de warm zorgt WKO-bronnen warmtevraag voor koude warme is. een

per Blaauwendraad, er heeft Wel vanuit voorrang name van is kantoren, grotere hebben ingeregeld Bart leveren De utiliteitsgebouwen, STG Eteck dat uit: legt waaronder warmtevraag. zorgcomplex meer en en saldo projectleider een zodanig boven regeneratie. met exploitant warmte. de koelvraag dat bioscoop gaan het vragen dan een “Wij koude het hotel, appartementsgebouwen
we ontstaat en een oppervlaktewater koude-overschot gaan energiebehoeften onttrekken.” Gezien verwachten deze er aan dat het we warmte

van ontladen. koude van beurtelings grondwater geval projectleider omhoog afhankelijk 480 maximaal nog het er van is twee er m³per die de uit doubletten worden. plangebied. voor in Roodenburg worden maar Arno het In doubletten, en capaciteit komen is en een 160 bestaat zou gepompt teruggebracht bron Schrader doublet tot toekomstige geladen kunnen en van drie volgens vastgoedontwikkeling ruimte één die dusver warme of Het m³ van Er WKO-systeem

Synergie en oppervlaktewater tussen energie WKO uit

beschikken kg/h warmte wordt SPX bovendien liggen over kortsluiting’ 160 aan die ruim Beide Redenko genereert. bijna koeling deze onttrekken dan TEO-voorziening van met en creëren. zandlaag scheiden. en het 200 watervoerende De geen op wel van eigen om 300 diepte. de 275 circa en oppervlaktewater fabrikant TSA 1302 stroommassa te kW het bronnen levert meter grondwater de beide uit ‘thermische platen doublet vermogen die platenwarmtewisselaar een in opgeslagen derde meter en een Flow elkaar Het van energie elkaar waterstromen titanium

op Warmte- en koelbehoefte kavelniveauboven het Foto: enigszins met doublet de uit. De grond casings steken Roodenburg.

de onttrekken. water-warmtepompsystemen Daarnaast behoeften van een en met berekend. zijn woontoren, het lopen koudevraag verschillen. elkaar direct via en kavelniveau de toegepaste uit relatief individueel en de van uiteen, vermogens op koelwatertrajecten bijvoorbeeld warmte- de waardoor en het utiliteitsgebouwen zorggebouw de BVO, koude energiebehoefte Aerkoel hoge Die Tot is direct TSA voor STG wijkcentrale en warmte- ventilatievermogen en wtw van totale de

water-warmtepomp vloerverwarming/koeling. van De over woonappartementen alleen tapwater voor 4-pijps afleverset en warm deze met een beschikken Redenko

met energiebesparing open Forse WKO warmtepompen en
gasgestookte besparing van opzichte Factor Voor in er m³ circa procent heeft 45 bureau Technology kg warmtepompsystemen 4,1. warmte ten het resulteert van aan en open 4.000 een De de Seasonal in de koude 1250 energieprestatieberekening warmtepompsystemen en dat als IF de bedraagt 600 onttrokken. een aangesloten jaar uitgevoerd. de Greenvis Mwht ten energie het NTA8800 per reductie 400.000 en wordt jaarlijks ton koelinstallatie heeft bodemenergiesysteem becijferd de bodemenergiesysteem STG (airco) het 4.000 De minste CO² HR-ketels. stikstofdioxiden. Performance aardgas bodem combinatie Mwht energiebesparing bedraagt met en Verder bespaart conform een conventionele van

Rijnbach van Tekst: Marcel

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf € 17,41 per maand

Direct abonneren

– Onbeperkt  Premium   artikelen lezen op Installatie.nl
– Alle edities van Installatie digitaal lezen
– Alle edities van Installatie thuis ontvangen vanaf € 50,25 per maand

Direct abonneren