fbpx
Artikel

Juiste antwoorden Warmtepomp Quiz

De warmtepomp staat volop in de belangstelling, maar op het gebied van kennis is nog een wereld te winnen. Daarom deze derde editie van de Installatie Warmtepomp Quiz. Je kunt niet meer inzenden. De quiz liep de hele maand november op Installatie.nl en is opgesteld in samenwerking met techneuten van Itho Daalderop.

Hieronder vind je de opgaven en de goede antwoorden. Leuk om nog even na te spelen met je collega’s. De juiste antwoorden zijn vet cursief gemaakt.

Vraag 1: Het aandeel van de transmissie dat gedekt wordt door warmtepomp, noemen we de..

 • Alfa-factor
 • Beta-factor
 • Gamma-factor
 • Delta-factor

Vraag 2: Hoeveel decibel verschil zit er tussen de maximale geluidseis buitendelen voor ’s nachts en overdag?

 • 0 dB
 • 5 dB
 • 10 dB
 • 15 dB

Vraag 3: Wat is het global warming potential (GWP) van het natuurlijke koudemiddel propaan?

 • 0
 • 3
 • 15
 • 125

Vraag 4: Wat is gemiddeld de diameter van de boorkop van de installatie die individuele bodembronnen boort?

 • 220 mm tot 240 mm
 • 180 mm tot 220 mm
 • 140 mm tot 180 mm
 • 80 mm tot 120 mm

Vraag 5: Dit fenomeen kan ontstaan bij het afblazen van lucht waar alle warmte uit is onttrokken

 • Condens
 • Koolstofdioxide
 • Rookgassen
 • Koudemiddel

Vraag 6: Dit is een typisch kenmerk van een doublet bron voor bodemenergie.

 • Er is een warme en een koude bron
 • Het is een gesloten systeem
 • Er zijn minimaal 3 bronnen geboord
 • De bron gaat altijd dieper dan 120 meter
 • Al het bovenstaande

Vraag 7: Itho Daalderop produceert in Tiel zelf haar boilers, warmtepompvoorraadvaten en close-in boilers. Hoeveel vaten kunnen er maximaal wekelijks van de band rollen?

 • 600
 • 1100
 • 2200
 • 3600

Vraag 8: NTA 8800 is de bepalingsmethodiek voor nieuwbouwnorm BENG. Maar waar staat NTA voor?

 • Norm technische afspraak
 • Norm voor technisch advies
 • Nationaal technisch advies
 • Nederlandse technische afspraak

Vraag 9: Wat is volgens Milieu Centraal het gemiddeld gasverbruik (m3) van een Nederlandse woning?

 • 1039
 • 1139
 • 1169
 • 1339

Vraag 10: Waarom is de uittapbaarheid van de warmtepomp voorraadvaten van Itho Daalderop hoger (95%) dan van concurrerende merken (80%)?

 • Door een speciale koudwater inlaatopening die de gelaagdheid niet verstoort bij warmwater tappen.
 • De volledige inhoud van het vat wordt in de warmtepomp verwarmd en niet met een spiraal in het vat.
 • De volledige inhoud is beschikbaar doordat er geen verwarmingsspiraal voor opwarmen in het vat zit.
 • Alle antwoorden zijn goed

Vraag 11: Is het verstandig om een lucht/water warmtepomp een maatje groter te selecteren dan voor verwarming van de woning en het tapwater nodig is?

 • Kan nooit kwaad, daarmee kan je de woning en tapwater sneller op de temperatuur krijgen.
 • Ja, dan produceert het systeem ook minder geluid
 • Zeker, dan tijdens koudste dagen geen elektrische bijstook met backup heater nodig.
 • Nee, warmtepomp gaat in voor/na-seizoen pendelen. Slecht voor rendement en levensduur compressor.
 • Nee, een grotere warmtepomp is duurder

Vraag 12: Waarom schrijft Itho Daalderop bij nieuwe installaties voor dat deze non-ferro uitgevoerd moeten worden?

 • Dit is ter promotie van hun eigen kunststof verdeler voor vloerverwarming en vloerkoeling.
 • Omdat stalen leidingen eerder geluidsklachten geven als de warmtepomp er veel water doorheen pompt.
 • Om te voorkomen dat er nog radiatoren op een warmtepomp worden aangesloten.
 • Omdat in lage temperatuursystemen door zuurstoftoetreding de kans op vervuiling groter is.

Vraag 13: Wat is duiding voor koudemiddel propaan?

 • R290
 • R920
 • R209
 • R32

Vraag 14: Hoe wordt de druk van het koudemiddel in een warmtepompinstallatie verhoogd?

 • Met de compressor
 • Met de ventilator
 • Met de verdamper
 • Met het expansieventiel

Vraag 15: Waar staat de P in de warmtepompterm COP voor?

 • Pressure
 • Performance
 • Prestatie
 • Production