fbpx
Artikel

Het Zwembad Groenhovenpark in Gouda bespaart aanzienlijk bij de luchtbehandeling doordat luchthoeveelheden, toegevoerd via textiele luchtslangen, met een motorgestuurde regelklep kunnen worden teruggetoerd. Het totale systeem kan hierdoor draaien op een kwart van de maximale ontwerp-luchthoeveelheid.

Deze maatwerkoplossing is het gevolg van een samenwerking tussen fabrikant KE Fibertec en installateur Andriessen. In de drie Goudse baden is voor de luchtverdeling ruim 500 meter textiele luchtslang toegepast, waarbij de ventilatiehoeveelheid op basis van relatieve luchtvochtigheid en CO2 gestuurd wordt. De installatie kan in vol bedrijf bijna 53 000 m3 lucht per uur verzetten, die door luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning is voorverwarmd.

Regelkleppen

Tussen de afgaande slangen in de drie zwembaden zijn regelkleppen gemonteerd. Deze kunnen op basis van gemeten ruimtecondities de helft van de luchtslangen in- of uitschakelen. Dit gaat niet ten koste van de doorspoeling van de lucht in het zwembad. Bovendien kunnen de luchtslangen ’s nachts ook nog eens extra worden teruggetoerd tot 25% van de maximale capaciteit. Dit kan door bijvoorbeeld meer te recirculeren dan te ventileren. “De regeltechniek in combinatie met de lay-out van het luchtslangensysteem zorgt voor een maximale doorspoeling bij een minimum aan lucht”, vertelt Michel Roobol van KE Fibertec.

Hoog inducerend

De luchtslangen worden vaak toegepast bij zwembaden omdat deze licht van gewicht zijn en kleurvast in vergelijking met traditionele stalen luchtkanalen die voorzien moeten worden van een coating tegen corrosie. Het luchtslangensysteem van KE Fibertec is een zeer hoog inducerend systeem, waarbij de ingeblazen voorverwarmde lucht evenredig over de gehele lengte van de luchtslang actief wordt vermengd met de secundaire lucht in het zwembad. Door dit hoog inducerend systeem worden temperatuurverschillen nagenoeg weggenomen en verkrijgt men lage, comfortabele luchtsnelheden van 0,15 m/s over het wateroppervlak en perrons. Dit zorgt meteen voor een verbetering van de akoestiek door het wegnemen van gelaagdheid van lucht in het zwembad. Verder is ook de dampspanning van het zwembadwater van invloed op het toegepaste luchtdebiet. In Gouda is de inblaastemperatuur berekend aan de hand van een transmissieberekening op een ΔT van +3K, wat betekent dat de ingeblazen lucht 3 K (= 3 ΔC) warmer is dan de ruimtetemperatuur.

Tekst: Eddy Buiting, Foto’s: Frans Noordermeer