fbpx
Artikel

Ventilatie met opbouwkanalen

Auerhaan komt met een gebalanceerd ventilatiesysteem dat bestaat uit opbouwkanalen en een compacte WTW-unit. Het luchtdistributiesysteem laat zich heel gemakkelijk installeren bij renovatie van met name flatwoningen  

Gebalanceerde ventilatie met centrale warmteterugwinning is een stuk moeilijker in bestaande woningen aan te brengen doordat er inblaaskanalen moeten worden gemonteerd die voorverwarmde ventilatielucht in woon- en slaapkamers inblazen. Vandaar dat woningcorporaties die toch voor warmteterugwinning kiezen vaak met decentrale units aan de slag gaan.  Auerhaan komt nu met een balansventilatiesysteem voor bestaande flatwoningen van de Duitse ventilatiefabrikant Helios. Voor renovatie is Renopipe ontwikkeld dat bestaat uit opbouwkanalen, een compacte WTW-unit, verdeelkast en geveldoorvoer.

 

Verdeelkast

Bij Renopipe wordt het inblaaskanaal in een hoek tegen het plafond gemonteerd. Dat is meestal de hal/gang. In de hoofdverdeling komen aftakken die via een muurdoorvoer in de diverse kamers uitmonden. De WTW-unit kan de installateur door de geringe afmetingen in een keukenkastje of tegen het plafond in de badkamer kwijt. Aan de unit, die ondanks de geringe afmetingen zo’n 250 m3/h kan verwerken, komt een verdeelkast die de afgezogen en verse ventilatielucht scheidt. Deze combiverdeler dempt meteen het geluid van de ventilatoren. De WTW-unit heeft een rendement van 90 procent en moet daardoor een condensafvoer krijgen.

 

Montage

De luchtkanalen laten zich gemakkelijk monteren. Het is een kwestie van bevestigklemmen tegen het plafond schroeven, waarna het luchttoevoerkanaal –dat altijd een vaste maat heeft- er zo tegen aan kan worden geklikt. De koude buitenlucht wordt vanaf de geveldoorvoer door geïsoleerde buizen naar de unit gebracht. De toe- en afvoeropeningen zitten in de geveldoorvoer wel erg dicht bij elkaar, maar Auerhaan verzekert dat dit door de speciale constructie geen problemen geeft met de verdunningfactor. Volgens Auerhaan is het opbouwsysteen van Helios zo’n dertig procent goedkoper dan gebalanceerde ventilatie met platte of spiro-kanalen.