fbpx
Artikel

Vergrijzing wacht nog op verzilvering

Het levensloopbestendig maken van woningen is in theorie een interessante markt voor de installatiebranche. Er zijn al diverse stimuleringsfondsen en steeds meer installateurs springen in op deze trend. Maar een rondvraag leert dat de markt nog wel moet groeien.

Toenemende vergrijzing, verschuiving van zorgtaken naar de gemeentes, de huizencrisis en diverse bezuinigingen. Het zijn allemaal redenen waarom senioren langer – al dan niet gedwongen – in hun huis blijven wonen. Dat is gunstig voor de bouw- en installatiesector.

Badkamer

Er zijn diverse trends te onderscheiden als het gaat om het levensloopbestendig maken van een woning. Natuurlijk zijn er de aanpassingen in de badkamer, zoals een verlaagd toilet, hulpsteunen of een inloopbad. Die moeten tegenwoordig wel meer zijn dan alleen functioneel: uitstraling wordt steeds belangrijker en ook een inloopbad of verlaagd toilet moet er dus mooi uitzien.

Domotica

Domotica speelt eveneens een belangrijke rol bij het langer en comfortabel thuis blijven wonen. Denk aan een kelder- of WC-lamp die vanzelf aanspringt, automatische zonwering, toegangscontrole, een inbraak- of personenalarm en natuurlijk geautomatiseerde verwarming en ventilatie. Belangrijk hierbij is dat ouderen vooral niet te veel ingewikkelde functies en knoppen willen.

Complete aanbouw

Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een nieuwe badkamerunit of zelfs een complete tijdelijke woning. Dit zijn veelal initiatieven die door verschillende partijen samen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld een bouwbedrijf samen met een installateur en zorgadviseur. Deze tijdelijke aanbouwen variëren van een containerachtig blok tot luxe, haast vakantie-achtige woningen.

Nog weinig omzet

Een rondvraag leert dat veel installateurs al actief bezig zijn met de ‘langerthuiswonen’-trend, bijvoorbeeld door zich te laten opleiden tot comfortinstallateur. Toch leert diezelfde rondvraag ook dat er nog niet veel omzet wordt gegenereerd uit deze trend. Consumenten zijn nog afwachtend en willen eerst zien hoe de wetgeving zich ontwikkelt. Zo lang dit niet duidelijk is, blijft de grote vraag uit. Bovendien blijkt het lastig het ouder worden bespreekbaar te maken. Veel woningeigenaren voelen zich namelijk nog helemaal niet oud en willen op hun vijftigste of zestigste nog niet nadenken over het aanpassen van hun badmaker of complete woning. Volgens de website thuiscomfort.nl van de Technische Unie wordt 2015 hét jaar van langer zelfstandig thuis wonen. De tijd zal het leren.

Slimme initiatieven

Verschillende gemeentes en provinciën zijn initiatieven gestart om woningeigenaren te stimuleren hun huis levensloopbestendig te maken. Een van die initiatieven is de campagne ‘Lang zult u wonen’ van de provincie Overijssel. Woningeigenaren in deze provincie krijgen adviezen, tips en praktijkvoorbeelden, onder andere via de website www.langzultuwonen.nl. Ook kan er een adviseur aan huis komen en zijn er door de hele provincie voorlichtingsbijeenkomsten. De provincie Gelderland heeft een site met daarop een huistest over veilig en comfortabel wonen: www.geldersehuistest.nl. De regio Noord-Holland Noord wil met het samenwerkingsverband Vitaal Thuis minimaal 1000 levensloopbestendige woningen realiseren. Drie gemeenten, drie zorgorganisaties en zes installatiebedrijven hebben zich hiervoor verenigd op www.vitaalthuis.nl. Uneto-Vni heeft de ComfortInstallateurDe Technische Unie tot slot springt handig in op de ontwikkelingen met de site www.thuiscomfort.nl, bedoeld voor consumenten die zich willen laten informeren over de mogelijkheden voor het levensloopbestendig maken van hun woning.