fbpx
Artikel

Vertraging gasketelwet

Steeds meer Nederlanders zijn zich bewust van de CO2-uitstoot waar zij verantwoordelijk voor zijn. Ze gaan energie vergelijken om op zoek te gaan naar een energieleverancier die alleen nog maar groene energie levert. Naast energie vergelijken wordt dikwijls de oude vervuilende cv-ketel vervangen door een schoon exemplaar. Voor installatie wordt de installateur ingeschakeld.

Gasketelwet voor een betrouwbare installatie

Uiteraard is het verstandig om een nieuwe ketel door een installateur te laten installeren. Maar uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er nog veel te veel ongevallen plaatsvinden met nieuwe ketels. Dit gaat dan vooral om ongevallen waarbij bewoners een vergiftiging oplopen door het ontsnappen van koolmonoxide. Ondanks dat de nieuwe ketels aan alle veiligheidseisen voldoen en veilig zijn, is het juist de foutieve wijze van installeren die de oorzaak van de vele ongevallen zijn. Volgens het ministerie betreft van alle plaatsgevonden ongevallen, de helft een nieuw geïnstalleerde cv-ketel. Dit houdt niet in dat installatiebedrijven per definitie over onvoldoende kennis beschikken, maar dat er ook regelmatig ‘mannetjes’ ingehuurd worden die niet over voldoende kennis beschikken. Juist daarom wordt de gasketelwet ingevoerd. De wet is een uniforme en wettelijk verplichte erkenningsregeling, waarbij enkel erkende installateurs nieuwe ketels mogen installeren.

Gevolgen gasketelwet voor installateurs

De nieuwe gasketelwet heeft gevolgen voor alle installatiebedrijven of cv-monteurs die ketels plaatsen. Alle cv-monteurs moeten een theorie- en praktijkexamen afleggen. Nadat de monteurs deze examens succesvol hebben afgelegd, moet het installatiebedrijf zich certificeren volgens BRL6000-25. Pas hierna is een installatiebedrijf officieel erkend en wordt het bedrijf ingeschreven in een hiervoor opgesteld online register. Hierop staan alle erkende installatiebedrijven. Totaal gaat het naar schatting om ongeveer 40.000 installatiebedrijven.

Invoering van de gasketelwet

De invoering van de gasketelwet heeft nogal wat voeten in de aarde. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de wet per 1 januari 2022 van kracht te laten worden. Maar om installatiebedrijven tijd te gunnen om hun personeel de examens af te laten leggen en een certificering aan te vragen, zou de wet per 1 juli 2020 ingaan, met een overgangsperiode. Deze zou door installateurs gebruikt moeten worden om per 1 januari 2022 gecertificeerd zijn. Om allerlei bureaucratische redenen is de invoering per 1 juli 2020 al viermaal uitgesteld. Nu blijkt het ministerie de wetgeving voor advies pas in juni 2020 naar de Raad van State te hebben gestuurd, die hier nog drie maanden de tijd voor heeft. Ook zijn gemeenten nog aan het twijfelen over de wet en vooral over de handhaving hiervan, immers het wordt strafbaar als een niet erkende installateur een ketel installeert. Het lijkt er dus op dat de invoering zal worden uitgesteld tot in ieder geval na de zomer of zelfs 2021. Het is overigens ook niet uitgesloten dat de wet uiteindelijk definitief geschrapt wordt.