fbpx
Artikel

Voorkom fijnstof op de werkplek

Naar schatting ademen maar liefst negen op de tien mensen dagelijks vieze lucht in met alle negatieve gevolgen voor de gezondheid van dien. Daarmee lopen zij verhoogde kans op hart- en vaatziekten, kanker, longaandoening of een beroerte. We brengen vele uren op onze werkplek door. Een fijnstofmeting op kantoor of bedrijf geeft inzicht in de mate waarin werknemers fijnstof inademen. 

Fijnstof is niet zichtbaar en daarom zeer verraderlijk. Er zijn diverse soorten fijnstof en hun herkomst is verschillend. Roetstof of rubberdeeltjes zijn afkomstig uit het verkeer. In de lucht wordt zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxide gevormd die ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Op de werkplek ontstaat veel fijnstof doordat de luchtbehandelingsinstallatie niet regelmatig wordt schoongemaakt.

Met behulp van microscopisch onderzoek kan Strooming vaststellen welk type en hoeveel fijnstof er op kantoor of in de werkplaats ronddwarrelt. Als gevolg van het onderzoek kan de werkgever maatregelen nemen, bijvoorbeeld door het luchtbehandelingssysteem schoon te maken of de filters eerder te vervangen. Bedrijven die in een verkeersintensieve of industrieel vervuilende omgeving zitten kunnen de ramen vaker dichthouden, mits de ventilatie binnen goed is geregeld.

Fijnstofmeting laten uitvoeren door Strooming.nl zorgt er voor dat de werkgever inzicht krijgt of het binnenklimaat nog wel zo gezond is en of er maatregelen genomen moeten worden.

Deze tekst is verzorgd door onze partner