fbpx
Artikel

Om het aantal ongelukken met koolmonoxide terug te dringen, moeten bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten voldoen aan de CO-certificering. Deze certificering is een wettelijk verplicht onderdeel van het Bouwbesluit. Deze verplichting wordt ook wel de Gasketelwet genoemd. Als een bedrijf na 1 januari 2023 werkzaamheden verricht zonder certificering zijn bedrijf én aannemer beiden in overtreding. Waar moeten de installatiebedrijven precies aan voldoen?

Vertraging

Vanaf januari 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installateurs en monteurs nog werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden, warmtapwatertoestellen en luchtverwarmers. In eerste instantie zou de verplichting ingaan in april 2022, maar minister Kasja Ollongren maakte in oktober bekend dat dit niet haalbaar zou zijn.

Dit komt doordat de bedrijven die deze werkzaamheden verrichten moeten voldoen aan de door InstallQ, Kiwa of de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche opgestelde certificeringsschema’s. De schema’s moeten worden goedgekeurd door de Raad van Accreditatie en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TLOKB). Die definitieve vaststelling van de certificatieschema’s heeft vertraging opgelopen.

Certificaat

Afhangend van de specifieke werkzaamheden die de bedrijven verrichten, moeten ze voldoen aan specifieke schema’s. Is het een groot bedrijf of is het bedrijf al in bezit van BRL 6000-AB-certificaat, dan kan het bedrijf aan de verplichting voldoen door middel van een BRL 6000-25 certificaat. Plaatst of verricht het bedrijf alleen werkzaamheden aan gashaarden en gaskachels, dan is er de NHK BRL. Dit is het schema van de eerdergenoemde Nederlandse Haarden- en Kachelbranche. Voor ZZP’ers en kleinere bedrijven is de Kiwa BRL K25000 de meest geschikte norm.

BRL 6000-25

In paragraaf 1.8 van het Bouwbesluit van 2012 zijn de eisen geformuleerd. Omdat de minister liet weten dat het de voorkeur geeft aan meerdere certificatie-schema’s, heeft Kiwa naast de BRL 6000-25 van InstallQ besloten om met de eigen BRL K25000 regeling te komen. Ook voor de NHK-certificering kunnen bedrijven bij Kiwa terecht.

Kiwa BRL K25000

De Kiwa BRL K25000 heeft een minder uitgebreid certificeringstraject. Daardoor is dit traject aantrekkelijker voor ZZP’ers en kleinere installatiebedrijven. De procestoets van een deel van deze richtlijn kan op afstand worden beoordeeld. De uitvoering kan zo steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Hoe zorg je voor een certificaat?

Zorg ervoor dat jij en je bedrijf of je collega’s klaar zijn voor 1 januari 2023 en dat iedereen over het verplichte CO-certificaat beschikt. Een certificering is alleen geldig wanneer dit is uitgevoerd door een Certificerende Instantie zoals Kiwa. Na het behalen van het certificaat beschik je over het keurmerk dat bewijst dat jouw bedrijf werkt volgens de opgestelde eisen van de wetgever. Hiermee laat je je kwaliteit en vakmanschap in je discipline zien aan opdrachtgevers en collega’s.