fbpx
Artikel

Al jarenlang worden er minder woningen gebouwd, dan eigenlijk nodig voor de bevolkingsgroei. Onder andere door een tekort aan betaalbare grond en de stikstofcrisis. Daarnaast is duurzaamheid een issue geworden, en ligt er veel werk bij het verduurzamen van de bestaande gebouwenvoorraad van zowel de woning- als utiliteitsbouw. Veel bouwpartijen richten zich daarom steeds vaker ook op onderhouds- en renovatieprojecten. De functies en werkzaamheden van installateurs veranderen hierdoor.

Veranderende rol installateurs

In het verleden had een installateur echt een uitvoerend beroep, vaak bij nieuwbouw. Het voorbereidende werk werd veelal uitgevoerd door installatie-adviseurs. Vandaag de dag kunnen installateurs steeds vaker al tijdens de ontwerpfase hun input geven, wat de snelheid en de kwaliteit van projecten ten goede komt.

Daarnaast verandert hun functie ook nog op een andere manier inhoudelijk. Met de grote vraag naar mensen in de bouw krijgt de installateur steeds vaker de rol van projectleider. Hij is dan verantwoordelijk voor zowel het coördineren van een project, als het aansturen van onderaannemers. Onmisbaar onderdeel bij dit werk? Dat is een constructieberekening!

Leidende rol installateur

Stel dat een klant een aanbouw of uitbouw wil hebben. Uiteraard zal je hiervoor een bouwtekening (laten) maken. Je klant kan de tekeningen gebruiken voor de eventueel benodigde vergunning. Bovendien weet je hierdoor zelf waar verwarmingen komen, en water- of elektrapunten. De aannemer die je inhuurt weet ook wat het plan is. Vaak zal een aannemer ook een fundering bouwen om verzakkingen te voorkomen. Door vooraf een constructieberekening van de fundering te laten maken weet je dat deze voldoet aan wetgeving van het Bouwbesluit en is verzekerd, en is de aannemer goed voorbereid.

Een andere zeer populaire verbouwing is het laten plaatsen van een dakopbouw. Zeker nu mensen sinds de coronapandemie vaker thuiswerken, zoeken ze naar mogelijkheden om het woonoppervlakte van hun huidige woning te vergroten. Om een veilig en mooi eindresultaat te realiseren, is het ook bij een dakopbouw plaatsen nodig een constructieberekening te maken. Deze komt goed van pas voor zowel de verzekering en de vergunningsaanvraag, als voor de instructie van de aannemer die je inhuurt voor de klus.

Een constructieberekening en -tekening als aanvulling op een bouwtekening

Vaak denken mensen dat bij een verbouwing alleen bouwtekeningen nodig zijn. Een constructieberekening en constructietekening van een constructeur zijn echter in het geval een vergunning ook verplicht. Is dat niet geval, maar heb je als installateur de rol van projectleider bij een verbouwing? Dan vormt de tekening een goede bouwhandleiding voor de aannemer die je inhuurt.