fbpx
Nieuws

Boring bodemlus vaak niet in de haak

Boorbedrijven die boringen uitvoeren voor gesloten bodemenergiesystemen doen dit vaak niet volgens de geldende milieuregels.

Elf van de dertien geïnspecteerde boorbedrijven overtraden één of meerdere regels, zo meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij inspecties van de ILT sinds eind 2016 is gebleken dat boorploegen bijvoorbeeld kleilagen die grondwaterlagen van elkaar gescheiden houden, niet goed afdichtten. Daardoor kan er verontreinigd of zouthoudend grondwater naar schone grondwaterlagen stromen. Ook kwam het vaker voor dat een bedrijf slootwater als werkwater gebruikt. Ook hierdoor kan grondwater vervuild raken. 

Onverantwoord gedrag

Volgens de ILT komen de meeste overtredingen door onverantwoord gedrag van boorploegen en niet door een gebrek aan kennis. Bij controles waarbij de boorploegen niet in de gaten hadden dat de ILT-inspecteurs hen observeerden, zag de ILT meer en zwaardere overtredingen dan bij aangekondigde inspecties.

De inspectie heeft acht bedrijven een last onder dwangsom opgelegd. Als zij weer in de fout gaan moeten zij € 7.500,- betalen voor iedere overtreding. De dwangsommen kunnen oplopen tot een maximum van € 37.500,-. Er is al een bedrag van € 22.500,- verbeurd. Twee van deze acht bedrijven hebben in eerste instantie een voornemen tot schorsing ontvangen vanwege de ernst van de overtredingen. Nadat zij verbeteringen zoals het opleiden van nieuwe boormeesters hadden doorgevoerd, is dit voornemen omgezet in een last onder dwangsom.

Drinkwater

Volgens Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, ondersteunen de bevindingen van de ILT de positie van Vewin dat gesloten bodemenergiesystemen in gebieden waar drinkwater gewonnen wordt niet zouden moeten worden toegestaan. “Dit bericht onderstreept weer eens dat de regels op papier mooi zijn, maar dat die in de praktijk niet worden nageleefd”, zegt Rob Eijsink, Stuurgroepsecretaris Bodem & Infrastructuur bij Vewin.

In veel drinkwaterbeschermingsgebieden (ongeveer 4% van het Nederlandse oppervlak) worden open en gesloten bodemenergiesystemen al geweerd, zo is onder meer te zien op de site WKO-tool, maar deze gebieden worden aangewezen door provincies. “Wij willen dat dit nationaal geregeld wordt”, zegt Eijsink.

Lik op stuk

Vorige maand stuurde staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat een brief aan de Tweede Kamer, waarin de huidige regels rond bodemenergie geëvalueerd worden. Daarin maakt zij al melding van het lik-op-stuk-beleid van de ILT. Ook doet zij daarin suggesties voor technische verbeteringen, zoals alternatieven voor de huidige circulatiegrondstoffen, zoals leidingwater, om risico’s bij lekkage van de lussystemen te verminderen.

Maar dat zou het standpunt van Vewin nog niet veranderen, zegt Eijsink, omdat “daarmee het probleem van de doorboring van de kleilagen nog niet is opgelost”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.