fbpx
Nieuws

Bouwagenda: vernieuwing en verduurzaming

“Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes op 28 maart het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het kabinet.

De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ict- en datatoepassingen in de bouw. Uneto-VNI heeft bijgedragen aan De Bouwagenda.

November vorig jaar hebben de drie ministers van Economische Zaken, Wonen en Rijksdienst en Infrastructuur & Milieu in samenspraak met de bouwsector ‘De Bouwagenda’ geïnitieerd. Doel is om te komen tot een ambitieus vernieuwingsprogramma waarin de uitdagingen op het gebied van energie, klimaat en grondstoffen bovenaan staan. Als antwoord hierop hebben ruim 50 vertegenwoordigers vanuit alle onderdelen van de bouwsector, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke groepen in een open dialoog een plan van aanpak opgesteld.

Een twaalfkoppige Taskforce geeft uitvoering aan De Bouwagenda. Voorzitter Bernard Wientjes overhandigde de eerste exemplaren van het visiedocument op 28 maart aan het Kabinet.

Energietransitie

Claudia Reiner, vicevoorzitter van Uneto-VNI, maakt deel uit van de Taskforce. Ze is enthousiast over het perspectief van de Bouwagenda voor de installatiebranche. “Techniek is essentieel voor het oplossen van alle maatschappelijke uitdagingen die in de Bouwagenda worden benoemd. Er is voor de installatiebranche dus volop werk aan de winkel. We kunnen straks écht vaart maken met de energietransitie, doordat we alle belemmeringen die de grootschalige omslag naar duurzame energievoorziening wegnemen.”

Renoveren en verduurzamen

Kern van De Bouwagenda vormen elf Road Maps en zes dwarsdoorsnijdende, overkoepelende thema’s. Concrete plannen zijn onder andere:

  • verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, te starten met 100.000 huizen per jaar;
  • een plan van aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam en slim te krijgen;
  • de programmering van 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen, die in 2030 gerealiseerd zijn;
  • opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie van onze nationale infrastructuur (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, dijken, riolen en energienetwerken) uniform inzichtelijk.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Revolutie nodig, 50.000 banen

Om de ambities waar te maken, zijn schaalvergroting, een kwaliteitssprong, en ruim baan  voor innovatie nodig, aldus Wientjes. “Daarvoor is het bovenal nodig dat de bouw zichzelf gaat vernieuwen. Om de grote maatschappelijke doelstellingen van de komende jaren te halen, kunnen we niet op de oude voet verder. Er is een revolutie nodig, een radicaal andere manier van denken, werken en samenwerken. Dit vraagt om professionalisering van de sector als geheel, een fundamentele verandering van het aanbestedingsbeleid en een grote investering in mensen. Met deze aanpak verwachten we een spectaculaire productiviteitssprong te realiseren, waarbij we de voor ons liggende opgaven tegen 30% lagere kosten kunnen uitvoeren. Ook verwachten we dat dit de komende jaren 50.000 extra banen oplevert.”

Uiteenlopende ambities

Claudia Reiner wijst erop dat de Bouwagenda uiteenlopende ambities verenigt. “We gaan kinderen een gezonde leeromgeving bieden. Te veel leerlingen krijgen al jaren les in scholen met een slecht binnenklimaat. Dat is slecht voor hun gezondheid én voor hun leerprestaties. Onze infrastructuur is toe aan een update. We kunnen onze wegen, tunnels, sluizen en energienetwerken slimmer én duurzamer maken dankzij techniek. Ketensamenwerking is cruciaal, we moeten het sámen gaan doen. Digitalisering biedt ons daarvoor de mogelijkheden. Uiteindelijk levert dat een beter eindproduct op tegen lagere kosten. Om onze ambities te laten slagen, moeten we kunnen beschikken over voldoende vakbekwame medewerkers. We gaan tienduizenden jongeren aan een prachtige carrière in de techniek helpen.” Volgens Reiner ligt er een stevig fundament onder de plannen. “Het plan van aanpak kan rekenen op steun van onder andere de overheid, de Bouwagenda is dus een echte investeringsagenda.”

Coalities

De Taskforce wil de plannen de komende maanden verder uitrollen. Wientjes licht toe: “Opgaven kunnen alleen gerealiseerd worden door een samenbundeling van alle betrokkenen en coalities op maat zoals rond toekomstbestendige onderhuisvesting en verduurzaming van corporatiewoningen”. Voor elk van de drie pijlers infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw gaat een ‘Topteam’  aan de slag. Dit heeft tot taak voor elke Road Map een coalitie te formeren met alle relevante stakeholders die zich committeren om de vereiste doorbraak te realiseren. De overheden zijn bereid de sector daarin in alle opzichten actief te ondersteunen.

Bijlage

1 reactie op “Bouwagenda: vernieuwing en verduurzaming

  1. R.Baars schreef:

    en nu dit aan de onderhandelingstafel van rutte zien te krijgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.