fbpx
Nieuws

Klimaatakkoord tjokvol kansen installateurs

Installateurs kunnen aan de slag met de afspraken uit het Klimaatakkoord. Installateursvereniging Uneto-VNI is tevreden met het onderhandelingsresultaat. De gekozen wijkaanpak, met gemeenten als grote motor achter de transitie, moet er volgens Uneto-VNI voor zorgen dat de overgang naar duurzame warmtebronnen, of dat nu een warmtepomp of warmtenet is, in ieder geval betaalbaar kan worden. De eerste  “De aanpak per wijk draagt eraan bij dat de energietransitie betaalbaar blijft. De kosten dalen, dankzij opschaling en innovatie. Met gunstige financieringsvormen kan de lening voor een verbouwing wegvallen tegen het voordeel van een lagere energierekening”, schrijft de installateursvereniging in haar reactie.

Groen gas en waterstof

Uneto-VNI, Bouwend Nederland, Onderhoud NL, Stroomversnelling en de energiebedrijven gaan het aanbod bundelen. Ze gaan hiermee ervaring opdoen in de zogenaamde proeftuinen Aardgasvrije wijken. De gemeenten krijgen een centrale rol in de wijkaanpak. Het Klimaatakkoord geeft daarvoor al richtingen aan. In wijken met een dichte bebouwing, veel hoogbouw en veel woningen van voor 1995 is een warmtenet vaak de oplossing. Nieuwe huizen in een ruim opgezette wijk kunnen overstappen op een zelfstandige, all-electric warmtepomp. In veel (oudere) wijken zal het aardgasnet er ook na 2030 nog gewoon liggen. Dat kan benut worden voor groen gas of waterstof. Voor het maken en uitvoeren van het transitieplan komt een Leidraad. Bovendien kunnen gemeenten een beroep doen op het nieuwe Expertise Centrum Warmte (ECW).

Eerste ronde voor 2030

Gemeenten maken uiterlijk in 2021 de toekomstige energie-infrastructuur bekend van wijken waarvan de energietransitie vóór 2030 is gepland. Een onafhankelijk energieloket, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, wordt de spil in de communicatie over verduurzaming van de wijken. De uitvoering van de warmteplannen zal in veel gemeenten nog even op zich laten wachten. In de tussentijd adviseert Uneto-VNI vooral te investeren in isolatie en een duurzame installatie, bijvoorbeeld een combinatie van cv-ketel en warmtepomp (hybride) of zonne-energie via een boiler of pv-panelen. De overheid stelt de uitfasering van de traditionele cv-ketel op aardgas in ieder geval tot 2024 niet verplicht. Het doel is om duurzame technieken aantrekkelijker te maken door apparaten compact, comfortabel en goedkoper te maken.

Tempo maken

Het Klimaatakkoord geeft een ambitieus tempo aan. Willen we de klimaatdoelen voor 2030 halen, dan moeten er tussen nu en 2021 50.000 woningen per jaar worden verduurzaamd. Vóór 2030 moeten we al op 200.000 woningen per jaar zitten. Uneto-VNI gaat zich samen met onder meer Aedes inzetten om in de periode tot en met 2021 minimaal 100.000 corporatiewoningen aardgasvrij te maken of in ieder geval klaar voor aardgasvrij. Het Klimaatakkoord noemt dit de startmotor van de verduurzaming.

Nieuwbouw

In de periode van 1 juli 2018 tot eind 2021 wordt 75% van de totale nieuwbouw aardgasvrij gerealiseerd. Bouwvergunningen die voor 1 juli 2018 zijn afgegeven, mogen in theorie nog worden uitgerust met een gastoestel. Dit betekent dat er voorlopig nog wel woningen met een HR-ketel worden opgeleverd.

Lagere energierekening

De verduurzaming zal hoe dan ook moeten worden betaald door een lagere energierekening. Dat kan door opschaling, kostenreductie en beschikbaarheid van financiering. Daarnaast moet de overheid het deel van de investeringen dat niet terug te verdienen is (de zogenoemde ‘onrendabele top’) compenseren door beprijzing en subsidiëring. De installatiebranche streeft ernaar om met gestandaardiseerde of industriële oplossingen voor energiebesparing en duurzame warmte een kostenreductie van 15 tot 45% te realiseren. Gebouwgebonden financiering wordt overdraagbaar. Fiscale aftrekbaarheid is niet mogelijk, maar de financiële sector komt met een voorstel die deze vorm van financiering ook zonder aftrekbaarheid aantrekkelijk moet maken voor woningeigenaren. Ook voor VvE’s komt er onderzoek naar een aantrekkelijk financieringsaanbod.

De ISDE blijft voorlopig bestaan. Er komt 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), woningcorporaties ontvangen per jaar 100 miljoen euro korting op de verhuurderheffing en verhuurders kunnen tot en met 2022 jaarlijks rekenen op 50 miljoen euro Energie Investeringsaftrek. Voor de aanpak per wijk en de renovatieversneller stelt de overheid tot en met 2021 jaarlijks 100 miljoen euro per jaar beschikbaar; vanaf 2022 wordt dat 70 miljoen euro per jaar.

Utiliteit krijgt wettelijke norm

Om de CO2-doelstelling in de utiliteit te halen is een extra besparing van 1 Mton CO2 nodig in bestaande gebouwen. Vóór 1 mei 2019 komt er een concreet streefdoel voor bestaande utiliteitsbouw inclusief evaluatiemethodiek. Vóór 2050 komt er een wettelijke eindnorm uitgedrukt in kWh per vierkante meter per jaar. Deze norm, die leidt tot een CO2-arme utiliteitsbouw, wordt ingevoerd op 1 januari 2021. Het streefdoel en de eindnorm zijn afhankelijk van het werkelijke energieverbruik van verschillende gebouw- en gebruiksfuncties, de kosteneffectiviteit van maatregelen en vergaande energiebesparing. Uneto-VNI ontwikkelt samen met andere partijen benchmarks op basis van het werkelijke energieverbruik van diverse gebouwcategorieën en gebruiksprofielen. Ook komt er een database op basis waarvan gebouweigenaren een uitvraag voor verduurzaming richting aanbieders kunnen doen. Vanaf 1 juli 2019 moeten bedrijven aangifte doen van de mogelijkheden die er in hun bedrijf zijn om te verduurzamen. Maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of korter, moeten verplicht worden uitgevoerd.

Verschillende bronnen

Alle duurzame warmtebronnen zijn nodig: geothermie, aquathermie, restwarmte, zonnewarmte, biomassa, elektrische boilers en duurzame gassen. Hoe de mix er in 2030 precies uit zal zien, hangt af van de beschikbaarheid, kosten en inpasbaarheid. Groen gas zal minimaal 70 PJ bijdragen in 2030. De rol van waterstof zal in de gebouwde omgeving beperkt zijn, maar er komen wel pilots en demo’s. De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt breder. Daardoor komen meer duurzame warmtetechnieken in aanmerking voor subsidie.

 

1 reactie op “Klimaatakkoord tjokvol kansen installateurs

  1. H linde schreef:

    Wil best mee doen maar hebben daar geen geld voor ,wij kunnen niet eens iets extra’s doen .Oude huizen moeten geen warmtepomp hebben maar warmte net ,we hebben van de bevingen schade dak isolatie gedaan en op eigen kosten kunstofkozijnen met en ramen ++ en rolluiken boven rondom .We zouden mee kunnen doen als het geïnstalleerd wordt dat we gelijk ons maandelijks gas/stroom rekening op een lening wordt los gelaten en dan vloer/wand iso en op de warmte net .Anders zou ik het niet weten hebben een huis uit 1935 dus ga er maar aanstaan .Ik ga me niet in de schulden werken zodat we op straat worden gezet met ons gezin want daar is de Nederlandse bedrijfs/kabinet leven heel makkelijk in niet betalen dr uit of uitsluiting van iets .We hebben gvd hier in nl armoede en stort geld op giro voor mensen in het buitenland ,Maak eens een giro voor nl via tv show en dat het geld in nl blijft voor de bevolking.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.