fbpx
Nieuws

Welke maatregelen uit de Miljoenennota hebben concrete effecten voor de installatiesector? In ieder geval wordt ingezet op elektrificering door elektriciteit goedkoper te maken, ten koste van aardgas.

In de Troonrede van de koning en daarna gepubliceerde Miljoenennota speelt klimaatverandering en duurzaamheid een grote rol. “We mogen elkaar geen milieuschuld doorgeven”, stelde de koning. Het kabinet liet deze manende woorden vergezeld gaan van een aantal vergroenende maatregelen.

Energiebelasting

Zo gaat vanaf 1 januari 2019 het energiebelastingstarief voor aardgas met 3 cent per kubieke meter omhoog. En wordt het tarief voor elektriciteit met 0,72 cent per kWh lager. Deze maatregelen waren vorig jaar al aangekondigd in het regeerakkoord, maar staan nu zwart op wit in het belastingplan. Het kabinet zal hier jaarlijks 200 miljoen euro mee verdienen.

“Door deze schuif werkt de energiebelasting minder verstorend in de keuze tussen bijvoorbeeld een warmtepomp en een CV-ketel”, aldus staatssecretaris van financiën Menno Snel.

Daarnaast betalen huishoudens jaarlijks 51 euro extra voor hun energie, door een korting op de belastingvermindering in de energiebelasting. Die belastingvermindering was 308,54 euro, maar wordt nu 257,54 euro. In totaal zal een gemiddeld huishouden jaarlijks ongeveer 130 euro per jaar meer aan energie gaan betalen.

Energie Investerings Aftrek

De Energie Investerings Aftrek (EIA), een populaire fiscale maatregel waarmee investering in duurzame bedrijfsmiddelen aantrekkelijk gemaakt wordt, wordt iets soberder gemaakt. Die is nu 54,5%, maar volgend jaar loopt deze aftrek terug tot 45%.

Ten aanzien van de ISDE-susbsidie heeft een oproep van de opstellers van het Klimaatakkoord, om deze door te laten lopen tot na 2020, nog niet tot resultaten in de begroting geleid. Voor dit jaar en 2019 is nog twee keer 100 miljoen euro beschikbaar, een bedrag dat voortvloeide uit een convenant dat markt en overheid vorig jaar ondertekenden.

Voor 2020 is nog 25 miljoen euro gereserveerd, maar die is waarschijnlijk bedoeld om subsidieaanvragen die op het eind van 2019 binnenkomen nog te kunnen honoreren. Overigens is het Klimaatakkoord nog niet definitief, dat moet eind dit jaar het geval zijn. Dan zal ook meer duidelijk worden over het lot van de ISDE.

Huurwoningen

Woningcorporaties krijgen ook extra geld om hun woningen te verduurzamen. Zij krijgen een korting op de verhuurdersheffing, waarvan de hoogte gekoppeld is aan de mate van verduurzaming van de woningen.

Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van installateurskoepel Uneto-VNI is deze korting voor verhuurders een mooie stimulans. “De korting van 100 miljoen euro die woningcorporaties krijgen op de verhuurdersheffing is een eerste stap. Maar er is meer nodig.”

Reactie Uneto-VNI

Terpstra is verheugd over in de Miljoenennota aangekondigde investeringen in het technisch onderwijs. “De beschikbaarheid van technische vakmensen wordt hét knelpunt van de energietransitie.”

Hij vindt het echter “onbegrijpelijk” dat het kabinet bezuinigt op de subsidie voor praktijkleren, de zogenoemde beroepsbegeleidende leerweg (BBL). “Dat is het succesverhaal van ons technische onderwijs. Juist nu we een schreeuwend tekort hebben aan technici geeft het kabinet hiermee een verkeerd signaal af.”

Ook een organisatie als FME, de belangenbehartiger van de technologische industrie, ziet verbetermogelijkheden voor de onderwijsparagrafen in de begroting.

“We moeten echt investeren in scholing. En de financiering van het onderwijssysteem zo inrichten, dat deze niet meer is gericht op het opleiden van een generatie, maar op een leven lang ontwikkelen”, aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming.“Uit deze Miljoenennota blijkt dat de regering dit nog steeds niet serieus neemt.”

Loondoorbetaling

Uneto-VNI vindt het teleurstellend dat in de begroting geen oplossing is opgenomen voor de tweejarige loondoorbetaling bij ziekte, hoewel dit punt – loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers tot één jaar – wel in het eerdere regeerakkoord was opgenomen. Terpstra: “Dit is een maatregel waarvan het mkb al jaren last heeft. De ondernemers in de installatiebranche willen graag werknemers in vaste dienst nemen. Maar dit schrikt af. Ik houd het kabinet aan de toezegging om deze maatregel te compenseren.”

Een ander punt van zorg voor Uneto-VNI is de verhoging van het box 2-tarief. “Deze maatregel gaat ten koste van de investeringskracht van onze mkb-ondernemers. We moeten ondernemerschap niet beboeten, maar stimuleren.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.