fbpx
Nieuws

Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact en voorzitter van Uneto-VNI wil sneller resultaten boeken om de vraag naar technici te stoppen. Tijdens de Jaarconferentie maakte hij bekend zijn pijlen hiervoor te richten op vier thema’s. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat namen namens het kabinet ‘het Nationaal Techniekpact – Focus en versnellen’ in ontvangst.

Vacatures

Er is vooral vraag naar laag/basis beroepsniveau (28.000 vacatures) en middelbaar/specialistisch beroepsniveau (26.000 vacatures). Om sneller resultaat te boeken, wordt er meer nadruk gelegd op acties voor om- en bijscholing. Meer bètatechnisch afgestudeerden moeten aan de slag in de techniek. Daarnaast is een goede infrastructuur van een regionaal dekkend technisch beroepsonderwijs van belang. De partners van het Techniekpact hebben zich uitgesproken sneller de regionale aanpak en lopende projecten op te schalen.

Bètatechnisch onderwijs stabiliseert

De monitor Techniekpact 2018 laat zien dat de stijgende trend van studenten die kiezen voor een bètatechnisch profiel of studierichting zich stabiliseert. Het aandeel studenten dat kiest voor een bètatechnische richting in vmbo-gl/tl (41 procent), havo/vwo (50 procent) en hoger onderwijs (29 procent) is dit jaar op het niveau van vorig jaar gebleven. Bij vmbo-bb/kb (19 procent) is ook sprake van een stabilisatie van het aandeel na de eerdere dalende trend.

De verwachting is dat de extra investeringen voor het technisch vmbo een extra impuls zijn voor het aandeel bètatechniek op het vmbo en mbo. Het huidige capaciteitsknelpunt bij bètatechnische universitaire opleidingen krijgt de door universiteiten nog op te stellen sectorplannen voor het versterken van onderzoek en onderwijs in de bètatechniek aandacht.

De partners van het Techniekpact hebben op de vier urgente thema’s concrete acties afgesproken die moeten leiden tot versneld resultaat en meer impact.

Instroom verhogen

Met alleen de instroom in het onderwijs kan niet aan de groeiende vraag aan technici worden voldaan. Daarom is het van belang ook de instroom richting technisch en technologisch werk te stimuleren. Extra acties worden ingezet om een toename van (zij-)instroom te creëren. Vanuit werkzoekenden, statushouders, doorstappers die van werk naar werk gaan, internationaal talent en door afname van de uitstroom naar niet-technische sectoren.

Betrokkenheid bedrijfsleven

Op dit moment zijn er zo’n 161 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven in het mbo en hbo actief. Bij deze publiek-private samenwerkingen zijn in totaal zo’n 10.000 partners betrokken, waarvan zo’n 6.000 bedrijven. De totale financiering van pps-en bestaat voor 45 procent uit directe investeringen van de werkveldpartners. De komende jaren wordt deze aanpak van regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verder doorgezet. Daarbij is extra aandacht voor het betrekken van het technisch mkb.

Leven Lang Ontwikkelen

Het up-to-date houden van kennis en vaardigheden is essentieel om wendbaar te blijven en mee te blijven doen in de economie. Ingezet wordt op een cultuur, waarin werken altijd samengaat met leren. Goede ondersteuning van werkenden en mkb-ondernemers, betere arbeidsmarktinformatie voor bedrijven en integrale samenwerking van regionale en sectorale netwerken moeten een sterke en positieve leercultuur stimuleren. Specifiek aandacht wordt daarbij besteed aan werkenden in het mkb en praktisch/laagopgeleiden, omdat zij veelal moeilijker de mogelijkheden tot scholing weten te vinden.

Hybride docenten

Het huidige docententekort voor de bètavakken gaat de komende jaren verder op lopen. Onderwijs en bedrijfsleven gaan zich extra inzetten voor het aantrekken en opleiden van goede docenten en verdere professionalisering van huidige docenten. Daarbij wordt gekeken naar oplossingsrichtingen als circulaire carrières (‘de hybride docent’). Inzet op leven lang ontwikkelen ook voor docenten, aandacht voor de ‘ digitale docent’ en inzet van digitale middelen via onder andere MOOC kan helpen bij een verder professionalisering van docenten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.