fbpx
Nieuws

Subsidies om te verduurzamen

De overheid stimuleert mensen om hun woningen energiezuiniger te maken door financiële regelingen. Een aantal van deze regelingen zijn veranderd door de coronacrisis. Pricewise heeft deze financiële regelingen op een rijtje gezet, wat de status ervan is en welke regelingen zijn aangepast.

Voor veel besparingsmogelijkheden zijn subsidies en leningen vanuit de overheid beschikbaar. De meeste hiervan zijn te combineren, waardoor verduurzamen nog voordeliger wordt. De volgende leningen en subsidies zijn beschikbaar voor particuliere woningeigenaren, VvE’s en verhuurders:

  • Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  • Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
  • Energiebespaarlening via Nationaal Warmtefonds

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Deze subsidie is gericht op het isoleren van woningen, om energieverbruik te besparen. Door het coronavirus is de regeling tot het eind van dit jaar anders dan normaal: De subsidiebedragen van de SEEH zijn tijdelijk verhoogd ter tegemoetkoming in deze onzekere tijden. Dit betekent dat er voor VvE’s nu 30 procent in plaats van 20 procent aan isolatiekosten terug te krijgen is. Particulieren kunnen ook in aanmerking komen voor een hoger subsidiebedrag tussen 1 juni en 31 december 2020 als zij minimaal één van de twee maatregelen uitvoeren en betalen na 1 juni 2020.

De SEEH biedt voor eigenaar én bewoner doorgaans een subsidie van 10.000 euro voor energiebesparende maatregelen. Wordt het zeer-energiezuinig-pakket (ZEP) gebruikt, dan geldt een subsidie van 15.000 euro. Er moeten minimaal twee isolatiemaatregelen worden getroffen om recht te hebben op de subsidie. De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt nog tot het eind van dit jaar. Vanaf 2021 wordt de subsidie voor isolatie voor particulieren vanuit de ISDE aangeboden en vervalt de SEEH voor eigenaar én bewoner. De SEEH voor VvE’s is wel nog tot en met 31 december 2022 te gebruiken.

De SEEH voor eigenaar én bewoner heeft een budget van 84 miljoen euro. Daarvan was eind juni van dit jaar nog ruim 65 miljoen beschikbaar. Voor de VvE’s is er in totaal 12 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en 2 miljoen voor energieadvies, onderhoudsplannen en begeleiding van het proces. Op 7 juli was er voor het treffen van de energiebesparende maatregelen nog ruim 5,8 miljoen beschikbaar en voor adviesgeving nog 1,4 miljoen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De overheid stelt de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) beschikbaar om huizen op een duurzame manier te verwarmen en het gasverbruik te verminderen. De ISDE-regeling is verlengd en verbreed tot 2030. Waar de subsidie voorheen ook gold voor de aanschaf van biomassaketels en pelletkachels, is de subsidie er sinds dit jaar alleen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Vanaf 2021 wordt isolatie ook als maatregel meegenomen in de ISDE. Op dat moment komt de SEEH te vervallen. De ISDE is te combineren met de Energiebespaarlening en de soms regionaal te krijgen Duurzaamheids- en Stimuleringslening.

Voor warmtepompen en zonneboilers geldt doorgaans een subsidie van 500 tot 2.500 euro, afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en zonneboiler die wordt aangeschaft. Ook moeten deze op de Apparatenlijst Warmtepomp of Apparatenlijst Zonneboilers staan.

In 2020 is er 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor particuliere en zakelijke aanvragen. In totaal is er van januari tot en met juli 2020 ruim 45 miljoen gebruikt door particulieren. Er is dus nog een kleine 55 miljoen euro over.

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Met de Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) wil de overheid van 2020 tot 2024 100.000 verhuurders stimuleren om zich aan te sluiten op het warmtenet en zich af te sluiten van aardgas. Bijvoorbeeld door radiatoren te vervangen of leidingen te verleggen. Een groot deel van de subsidie is bedoeld voor de kosten voor de aansluiting op het warmtenet en om de woningen geheel aardgasvrij te maken. Hoeveel subsidie te krijgen is voor de verduurzaming van een woning, ligt aan de startdatum van de verduurzaming. De subsidie kan oplopen tot maximaal 5.000 euro per huurwoning.

In totaal is er voor voor aanvragen tussen begin 2020 en eind 2023 194 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan 10 miljoen voor aanvragen kleiner dan 25.000 euro. Het overige bedrag is voor aanvragen vanaf 25.000 euro en subsidieaanvragen voor huurwoningen die al op het warmtenet zijn aangesloten. Op 6 juli 2020 was er nog ruim 130 miljoen beschikbaar.

Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds

In februari werd het Warmtefonds onderdeel van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Vanaf dat moment zijn de financieringsmogelijkheden vanuit het fonds uitgebreid. Zo is de looptijd van de lening voor particuliere woningeigenaren naar twintig jaar opgeschroefd; voor februari waren zeven, tien en vijftien jaar de mogelijkheden. Voor reguliere VvE’s stond die looptijd op tien en vijftien jaar, waar in februari ook de twintig jaar is toegevoegd. Met een Zeer Energiezuinig Pakket en bij Nul op de Meter, kan de looptijd opgeschroefd worden tot dertig jaar. Ook is het minimale aantal appartementen of wooneenheden binnen de VvE van tien naar acht bijgesteld. Sinds 22 juli is het Nationaal Energiebespaarfonds verdergegaan onder de naam Nationaal Warmtefonds.

Hoeveel iemand krijgt en of iemand in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening, hangt van een aantal factoren af. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen particulieren en VvE’s en de mate van energiebezuiniging die gerealiseerd gaan worden. Het minimale leenbedrag is 2.500 euro, het maximumbedrag 65 duizend euro. De Energiebespaarlening mag voor 75 procent ingezet worden voor de financiering van zonnepanelen. Het overige kwart moet verplicht voor een (of meer) van de andere maatregelen die op de maatregelenlijst staat worden gebruikt.

Regionale leningen en subsidies

Als er geen landelijke subsidie of lening beschikbaar is, betekent dat niet dat er geen financiële tegemoetkomingen meer zijn. Sommige provincies en gemeenten stimuleren duurzame maatregelen namelijk ook en hebben genoeg toereikende financiële middelen beschikbaar. Zo biedt een groot deel van de gemeenten een Duurzaamheidslening of een Stimuleringslening aan. Alle energiebesparende subsidies hebben, net zoals de leningen en subsidies van de Rijksoverheid, gunstige voorwaarden. Om te ontdekken wat de gemeente kan betekenen, is de energiesubsidiewijzer te raadplegen.

1 reactie op “Subsidies om te verduurzamen

  1. jos schreef:

    Voor veel gezinnen, bedrijven wordt verduurzaming voorlopig geen optie .Het wordt echt overleven komende jaren , want veel gezinnen , bedrijven komen komende jaren in financiele problemen .Laten we vooral met z,n allen ervoor zorgen dat er geen 2e Lock down komt , want dan worden de economische problemen nog veel erger dan ze nu al zijn .EU doelstellingen voor verduurzaming worden zeker niet bereikt in Nederland , nu wij ook nog eens moeten gaan meebetalen aan de landen in Zuid -Europa die in de problemen zijn geraakt .We leven zogenaamd in een Solidariteits-maatschappij waarin we worden opgeofferd .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.