fbpx
Nieuws

Vertraging Gasketelwet: goed of niet goed?

De Gasketelwet heeft opnieuw vertraging opgelopen. De wet is al van kracht, maar het verplichtend karakter ervan gaat van 1 april 2022 naar 1 januari 2023. Tot die tijd kan dus niet gehandhaafd worden wanneer ongecertificeerde partijen werk uitvoeren aan gasgestookte toestellen. Is dit uitstel goed of niet goed? Die vraag staat centraal in deze poll.

Lees hier alles over het nieuwe uitstel.

Hier een opiniërende blogpost van hoofdredacteur Eddy Buiting

Wat vinden jullie? Geeft het uitstel juist meer ruimte voor voorbereiding, of knaagt het aan het vertrouwen in deze kwaliteitsregeling?

Uitstel verplichting Gasketelwet: geen 2022 maar 2023

Bekijk resultaat

Laden ... Laden ...

Luister hieronder naar de Installatie Podcast over de Gasketelwet

11 reacties op “Vertraging Gasketelwet: goed of niet goed?

 1. Mark schreef:

  Heel goed!
  Omdat die helemaal niet bijdraagt tot een veiligere branche en veiligere leefomgeving!
  Het is het “spel” tussen TN en de grote bedrijven. (Kartelvorming)
  Het kan zo simpel, na plaatsing cv ketel het laten controleren en co stekker promoten.

 2. Karel schreef:

  We mogen er toch wel van uit gaan dat met al dit uitstellen de ingangsdatum van ons co certificaat “meeschuift”

 3. Marcel schreef:

  Ik heb mijn co certificaat al in maart 2020 gehaald. In oktober 2020 nogmaals gekregen. Dus wie weet schuift het mee. Maar van mij mag die wet afgeschoten worden. Bij al die particulieren waar ik dingen af moet keuren omdat het niet volgens de regeltjes is hebben zo iets als het werkt al jaren zo. Ja maar ik mag niet meer op mijn knietjes aan een cv toestel sleutelen. Dan zoek ik wel een beunhaas als er toch niet op gecontroleerd wordt.

 4. Ron schreef:

  zojuist mijn praktijkexamen geannuleerd, theorie had ik al online gehaald en 18 november zou ik praktijkexamen doen. gelukkig nog geen € 719,95 betaald!!!
  ik wacht nu eerst wel af wat er nog meer fout gaat en hoe ze de bedrijfscertificering gaan regelen. ok examen is tot daar aan toe (ook al heb ik 30 jaar ervaring in de service) maar daarbovenop ook nog eens € 1500,00 per jaar neertellen voor bedrijfscertificering???
  als meneer D. Terpstra ballen heeft komt hij eens op voor de installatiebranche en met name voor de kleinere bedrijven en zzp`ers.
  misschien ga ik wel aankloppen bij de overheid voor een uitkering als ze me toch de nek omdraaien…………………………..

 5. Stuur schreef:

  Beste Ron. Helamaal mee eens hahaha

 6. Stuur schreef:

  Uit welke certificatieregelingen voor de Gasketelwet kan de ZZP’ er kiezen?
  De ZZP’er kan kiezen uit twee certificatieregelingen, de BRL 6000-25 en de KIWA BRL K25000. Beide certificatieregelingen voldoen aan de eisen die in de Gasketelwet staan.
  Een BRL 6000-25 certificaat en de BRL K25000 certificaat hebben dezelfde waarde.
  Met een van deze certificaten mag je werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen, zoals beschreven in de Gasketelwet.
  De certificeringsregeling BRL K25000 is bij uitstek geschikt voor ZZP’ers. KIWA heeft deze regeling speciaal voor de ZZP’er en kleine installateur geschreven.
  Als een niet beschikt over een BRL 6000 certificaat, dan is in alle gevallen de BRL K25000 de beste keus (zowel praktisch als economisch).
  Beschik je over een BRL 6000 certificaat dan is een uitbreiding naar een BRL 6000-25 een beperkte hoeveelheid werk.

  Wat zijn de jaarlijkse certificeringskosten voor de BRL K25000?
  De certificeringsregeling die bij uitstek geschikt is voor ZZP’ers is de KIWA BRL K25000.
  De kosten voor het certificeren door KIWA bedragen, voor een ZZP’er, maximaal Euro 1500 per jaar.
  Het toepassingsgebied bepaald uiteindelijk of je zelfs voordeliger uit bent.
  Dit bedrag is inclusief het gebruik van de af- en aanmeld app van KIWA.
  ZZP’ers worden gelokt door coöperaties
  Er zijn diverse partijen die ZZP’ers lokken om aan te sluiten bij een coöperatie die de implementatie van de Gasketelwet voor de ZZP’er gaat regelen.
  Een mooi model dat voor- en nadelen heeft. Een voordeel is natuurlijk dat je als ZZP’er geen eigen kwaliteitssysteem hoeft in te richten.
  Een nadeel is dat je moet aansluiten bij een BRL 6000-25 systeem, een systeem die zwaardere eisen stelt aan installatiebedrijven, dan de BRL K25000 certificering..
  Bij een BRL6000-25 systeemaudit (beoordeling van een bedrijf of de coöperatie) worden door de certificerende instanties controles uitgevoerd op werklocaties bij monteurs.
  Dat houdt in dat monteurs (lees hier ZZP’ers) worden bezocht en worden geïnterviewd. De ZZP’er zal ook inhoudelijke vragen over het kwaliteitssysteem van de coöperatie moeten kunnen beantwoorden.
  Het is echt niet zo dat je, als deelnemer aan een coöperatie, uit de wind wordt gehouden tijdens externe audits. De deelnemers (lees ZZP’ers) zullen ondervraagd worden over hun technische kennis, maar ook over procedures die in het kwaliteitshandboek van de coöperatie staan.
  Als je als ZZP’er niet zelf betrokken bent geweest bij het opstellen van het kwaliteitshandboek, weet je dan waar het over gaat? Ben je dan op de hoogte van alle procedures die van toepassing zijn.
  Net als elk ander bedrijf, zal de coöperatie op kantoor haar zaakjes goed op orde moeten hebben, de registraties beschikbaar moeten hebben, kunnen aantonen dat de meetmiddelen gekalibreerd zijn en dat het personeel (lees ZZP’ers) op de hoogte is van alle relevante procedures, normen en voorschriften.
  Bijvoorbeeld: wat doe je als je een gevaarlijke situatie tegen komt. Moet je als coöperatie-deelnemer bij de coöperatie melden dat je een toestel is afgekeurd en een nieuwe hebt verkocht en geïnstalleerd.
  Wat zijn de kosten voor de deelname aan de coöperatie? Waarom regel je als ZZP’er niet zelf de certificatie, de kosten bedragen maximaal Euro 1500 per jaar.
  Hoe verloopt een KIWA BRL K 25000 audit?
  Nadat de opdracht is verstrekt door de ZZP’er (of installateur) wordt er een afspraak gemaakt voor een audit.
  De auditor (de persoon die gaat kijken of je werkt volgens de K25000) bezoekt het bedrijf ter plekke.
  Een audit begint meestal om 8:30 of 9:00 uur. Na het uitwisselen van ditjes en datjes en het drinken van een kop koffie, zal de auditor de spelregels van de audit gaan uitleggen.
  Doelstelling van een auditor is: aantonen dat de ZZP’ er of installateur werkt volgens de bepalingen van de K25000.
  Dus niet: zoeken naar fouten om aan te tonen dat de ZZP’er er niks van snapt.
  Een audit bestaat grofweg uit drie delen:
  Deel 1: dan wordt onderzocht of er een kwaliteitshandboek beschikbaar is en wordt gecontroleerd of het kwaliteitshandboek alle onderdelen bevat. Even een stukje reclame: het kwaliteitshandboek van CO-certificatie.nl voldoet aan deze eisen.
  Deel 2: tijdens het tweede deel wordt onderzocht of de ZZP ‘er snapt/begrijpt wat er in het kwaliteitshandboek staat en of de praktijk overeen komt met datgeen wat beschreven is (bijv. zijn alle meetmiddelen gekalibreerd), tijdens een workshop van CO-certificatie.nl wordt hierover uitleg gegeven.
  Deel 3: tijdens het afsluitend deel wordt gecontroleerd of de ZZP’er de werkzaamheden uitvoert zoals beschreven is in kwaliteitshandboek. Anders gezegd: je gaat het onderhoud of de inbedrijfstelling van een recente klus nogmaals uitvoeren. Je vult nogmaals een checklist in en je gaat laten zien dat de gemeten waarden overeenkomen met eerder gemeten waarden. Ook worden tijdens het interview vragen gesteld over het kwaliteitssysteem en de procedures. De auditor zal beoordelen
  of je op de hoogte bent van relevante bedrijfsprocedures en processen.
  Wat kan er mis gaan tijdens audits?
  Bedrijven die niet voldoen aan de eisen uit de certificatieregelingen, ontvangen daarvoor afwijkingsrapporten. Een vergelijking met gele en rode kaarten is goed te maken.
  Een zogeheten non conformiteit geeft aan dat er niet gewerkt wordt volgens de BRL of beschreven eigen procedures of dat er wordt afgeweken van vastgestelde afspraken. Afhankelijk van het type afwijking wordt de kleur van de kaart bepaald.
  Een gele kaart wordt gegeven als een proces niet onder controle is, maar er geen levensbedreigende situaties voordoen. Bijvoorbeeld: het te laat kalibreren van een meetmiddel zal worden beloond met een gele kaart. Je zult dan moeten aangeven wat je er aan gaat doen en hoe je er voor gaat zorgen dat dit volgend jaar niet nog een keer voor komt. Zijn er meerdere apparaten te laat gekalibreerd, dan is er sprake van een onbeheerst proces. Een onbeheerst proces wordt gewaardeerd met een rode kaart.
  Een rode kaart betekent dat je het certificaat niet krijgt. Heb je meerdere rode kaarten, dan wordt je van het speelveld verwijderd en kan het certificaat worden afgenomen.
  Als een rookgasanalyse apparaat niet gekalibreerd is, dan zal dit beloond worden met een rode kaart. Waarom? Je bent aan het meten met een apparaat waar je de kwaliteit van de rookgassen mogelijk niet op de juiste waarde vaststelt. Een rode kaart wordt ook gegeven als je niet in staat bent om meetresultaten te interpreteren (lees: wat is goed en wat is fout). Als meerdere monteurs dit niet weten, dan is er sprake van een onbeheerst proces.
  Andere afwijkingen die gewaardeerd worden met een rode kaart:
  • Het niet uitvoeren van de CO meting bij aanvang van de werkzaamheden in een opstellingsruimte.
  • De kaart wordt donkerrood als de ZZP’er niet kan vertellen waarom juist deze meting altijd moet worden uitgevoerd.

  Een rode kaart is een belemmering in het certificeringsproces. Dat betekent dat de auditor een extra bezoek gaat plannen (ook extra kosten) om te checken of de betreffende ZZP’ er het nu wel snapt.
  In het geval dat een bedrijf meerdere medewerkers heeft, zal de auditor tijdens de extra controle ook zeker een andere monteur gaan checken.
  Een gele kaart zou kunnen worden getrokken als onderhoudsregistraties van de ZZP’ er zoek zijn. Als binnen een bedrijf met meerdere medewerkers er drie monteurs zijn met gebrekkige registraties, dan worden dat drie gele kaarten met dezelfde inhoud.
  In dat geval worden van de drie gele kaarten één rode kaart gemaakt. Met als gevolg een extra controlebezoek.
  Een rode kaart zou gegeven kunnen worden als de ZZP’ er niet kan vertellen welke procedure gevolgd moet in het geval een CO waarde van 30 ppm wordt gemeten.
  Nog beroerder wordt het als een ZZP’ er een meetinstrument bezit dat gejusteerd is geweest en niet kan vertellen wat justeren betekent.
  De tweede vraag die zal volgen: Wat te doen als een meetapparaat de waarde van 100 ppm aangeeft en de eigenlijke waarde 1000 ppm had moeten zijn.
  In dit geval staat een ZZP’ er onder directe curatele bij KIWA. Dan zal echt binnen een kort tijdsbestek moeten worden aangetoond dat alle in bedrijf gestelde installaties veilig zijn.
  Bij het onvoldoende of niet tijdig afhandelen van een rode kaart wordt het certificaat ingetrokken en mag de ZZP’ er geen werkzaamheden meer uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen.
  Coöperaties en rode kaarten
  Als ZZP’ er moet je nadenken over hoe je de bedrijfscertificering gaat organiseren. Wil je afhankelijk worden van ZZP coöperatie collega’s die werkzaamheden niet goed uitvoeren of het niet zo nauw nemen met de voorschriften of de certificering niet zo nauw nemen.
  Wil je jouw bedrijfsvoering laten afhangen van gele en rode kaarten die veroorzaakt worden door ZZP coöperatie collega’s. Als de coöperatie haar certificering verliest, verliezen alle aangesloten coöperatie ZZP’ers ook de certificering.
  Je kunt prima met een aantal gelijkgestemde ZZP’ers een coöperatie vormen. Als je van elkaar weet dat veiligheid en vakmanschap voorop staan, samen dezelfde beleving hebben, dan neem je een weloverwogen beslissing.
  Hoe groter het aantal deelnemers in de coöperatie, des te groter zullen de verschillen in beleving van de afzonderlijke ZZP’ers zijn.
  Wat zegt je gevoel als je niet alle je ZZP coöperatie collega’s kent? Wil jij het bestaan van je eigen bedrijfsvoering in handen leggen van een externe partij?
  Waarom ben je ZZP’ er geworden? Omdat je lid wilde worden van een coöperatie?

 7. Stuur schreef:

  Ik als ZZp-er met die 30 a 40 ketel onderhoudjes per jaar doe, ga hier echt niet aan deelnemen. De certificering kost mij meer dan dat het opbrengt. En dan bijkomende dat iedere particulier zijn ketel nog steeds via Internet of Warmteservice en dergelijke kan kopen en aansluiten. Ik heb mijn certificaat en wil de ketel registreren voor een 5 euroos per ketel, maar verder bekijken ze het maar. Ga dan liever voltallig installatie werk doen.
  De grote bedrijven kunnen het dan ook niet aan en dan krijgen particulieren helemaal geen onderhoud aan de ketel meer. Dan maar na de 3e rode kaart mijn duur verdiende Co certificaat in laten nemen.

 8. Marcel schreef:

  Een heel verhaal Stuur, daarom heb ik besloten om per 31 december 2022 met vervroegt pensioen te gaan.

 9. Stef schreef:

  Verplichte melder bij de ketel installeren. co-switch.
  Veel goedkoper, geen rompslomp, veilig en geen dure certificaten wat geen toegevoegde waarde heeft.

 10. Barry schreef:

  Ik mis optie 4.. ?

  Ik ga er niet aan meedoen dus doei !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.