fbpx
Bericht

Uneto-VNI: geen duurzame Miljoenennota

Uneto-VNI: geen duurzame Miljoenennota

Uneto-VNI mist concrete aandacht voor energiebesparing en verduurzaming in de Miljoenennota.

 

De branchevereniging voor de installatiebranche ziet met lede ogen aan hoe stimuleringsregelingen verdwijnen, zo is af te lezen uit de officiële reactie op de kabinetsplannen. Uneto-VNI constateert dat het kabinet de economische groei voor komend jaar naar beneden heeft moeten bijstellen. Dat beperkt de ruimte voor nieuw beleid. “Het kabinet moet waar mogelijk echter wel maatregelen nemen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het langer zelfstandig wonen van ouderen te stimuleren. Dit levert niet alleen een oplossing voor specifieke problemen op, maar betekent daarnaast een impuls voor de innovatieve kracht van onze economie.”

 

Meer Met Minder

De koepel voor de installatiebranche mist nog altijd een ondubbelzinnige keuze van dit kabinet voor energiebesparing en verduurzaming. De vereniging pleit voor goedkope leningen voor investeringen in energiebesparing in bestaande woningen en voortzetting van het programma Meer Met Minder.

 

Energielabel

Ook pleit de branchevereniging van installatiebedrijven voor een meer verplichtend karakter van het Energielabel, fiscale vergroening en het actief stimuleren van de totstandkoming van Energy Service Companies (ESCo’s). Het doel: een positief effect op de energiebesparingsmarkt.

 

Zorg

Uit de Miljoenennota blijkt dat de zorgkosten een steeds groter deel van de overheidsuitgaven uitmaken. Het is duidelijk dat er alles aan moet worden gedaan om de kosten in de hand te houden. Het op grote schaal levensloopbestendig maken van woningen is daarvoor volgens UNETO-VNI een belangrijk instrument. De overheid zou de regiefunctie moeten nemen en de betrokken partijen (installateurs, aannemers, zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten) bij elkaar moeten brengen om deze ontwikkeling op gang te brengen. De door UNETO-VNI samen met TNO ontwikkelde aanpak, die al is toegepast in de voorbeeldwoning Wel Thuis in Delft, zou daarbij als leidraad kunnen dienen.

 

Binnenklimaat scholen 

Het budget voor het verbeteren van het binnenklimaat van scholen wordt afgebouwd naar 0. “Grote aantallen leerlingen zijn hiervan de dupe, aangezien het bewezen is dat een slecht binnenklimaat de schoolprestaties negatief beïnvloedt”, zegt Uneto-VNI in haar commentaar op de rijksbegroting. De branchevereniging pleit er dan ook voor deze bezuiniging te schrappen.

“De installatiebranche is voor een belangrijk deel afhankelijk van investeringen in nieuwbouw van woningen. De overheid zou een actieve rol moeten spelen om de nieuwbouw van woningen weer op gang te brengen, bijvoorbeeld door het permanent maken van de verlaging van de overdrachtsbelasting. Ook een hoger hypotheekbedrag voor energiezuinige woningen zou een goede stap zijn. Ook in de utiliteit zijn maatregelen noodzakelijk. Daarbij zijn er volgens de branchevereniging grote kansen om een deel van de kantorenvoorraad een nieuwe toekomst te geven door bijvoorbeeld verduurzaming of door panden een andere bestemming te geven. De overheid zou hierbij het voortouw moeten nemen.”

 

1 reactie op “Uneto-VNI: geen duurzame Miljoenennota

  1. soldes lancel sac schreef:

    sur notre site Murs extérieurs en nylon durable et une doublure en peluche Tricot intérieure Soldes Lancel Soldes Lancel ; conçu sur mesure en permanence pour faciliter le rangement et la position verticale

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.