fbpx

Installatie en Sanitair – nummer 3 – 2017

Abonneren

Pagina 12 van: Installatie en Sanitair – nummer 3 – 2017

één na tamelijk kleine - deels vrijstaan- de - ecohuisjes. De warmteverliezen waren zo laag dat de Vaillant-warmte- pomp is geschrapt; alleen de ventilatie- warmtepomp zorgt voor verwarming en warm tapwater. De ventilatielucht die a...