fbpx

Installatie en Sanitair – nummer 4 – 2017

Abonneren

Pagina 15 van: Installatie en Sanitair – nummer 4 – 2017

ven en oplossingen cruciaal is. Hierbij gaat het niet alleen om het voorrekenen van bijvoorbeeld terugverdientijd, maar ook andere verdienmodellen, zoals aan- bieden van prestatiecontracten, lease, pay per service, meerjaren onderhouds...