fbpx

Installatie en Sanitair – nummer 4 – 2017

Abonneren

Pagina 16 van: Installatie en Sanitair – nummer 4 – 2017

We zien steeds vaker in duurzamewoningbouwprojecten een elek- trisch toestel voor de warmwaterberei- ding. Meestal gaat het om kleine appar- tementen/studio’s of zeer goed geïso- leerde nul-op-de-meterwoningen waar ook met elektricit...