fbpx

Installatie en Sanitair – nummer 8 – 2019

Abonneren

Pagina 26 van: Installatie en Sanitair – nummer 8 – 2019

>> van het pv-paneel bestrijkt. Dit in tegen- stelling tot de conventionele techniek van buisjes achter het paneel, die niet optimaal gebruikmaken van het beschik- bare oppervlak en ook leiden tot onge- wenste temperatuurversch...