fbpx

Installatie – nummer 01 – 2021

Abonneren

Pagina 22 van: Installatie – nummer 01 – 2021

H et zonnewarmtenet bestaat uit PVT-panelen van Tri- ple Solar (zonnepanelen die zowel warmte als elek- triciteit opwekken) op het dak, een zeer lagetempe- ratuur warmtenet, gekoppeld aan een warmte/koudeopslag onder de grond en een warmt...