fbpx

Installatie – nummer 1 – 2022

Abonneren

Pagina 16 van: Installatie – nummer 1 – 2022

Renson – Sense Sense is een compacte, slimme binnenluchtkwaliteitsmo- nitor. Het apparaat geeft zicht op zes binnenluchtkwali- teitsfactoren (koolstofdioxide, vocht, vluchtige organische stoff en, geluid, licht en temperatuur) en houdt c...