fbpx

Installatie – nummer 03 – 2021

Abonneren

Pagina 8 van: Installatie – nummer 03 – 2021

V oor woningcorporaties is het toepassen van een ener- gieneutrale W-installatie in een sociale huurwoning al snel (te) duur, maar qua klimaatverbetering moeten de nodige stappen worden gezet in deze categorie wonin- gen. Studententeam T...