fbpx

Installatie – nummer 05 – 2021

Abonneren

Pagina 43 van: Installatie – nummer 05 – 2021

wilde het niet zelf oplossen.” Door een verbeterteam samen te stellen, maakte Bijlstra de medewerkers zelf verantwoor- delijk. De vrijwilligers kwamen niet vanzelf. “Degenen die het minst gemotiveerd waren, heb ik juist gevraagd om te...