Nieuws

Corona: ventilatieysteem uit voorzorg aanpassen

De verspreiding van het coronavirus via microscopische druppeltjes (aerosolen) is niet bewezen. Maar uitgesloten is het niet. De Europese vereniging voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen REHVA pleit daarom voor enkele voorzorgsmaatregelen die mogelijke risico’s beperken. Speciale aandacht gaat er naar ventilatiemengsystemen. “Omdat voor de beheersing van de huidige pandemie alle inspanningen nodig zijn.”

REHVA stelt: “Om mogelijke verspreiding van het coronavirus via lucht te voorkomen, kunnen verschillende voorzorgsmaatregelen genomen worden. Het betreft maatregelen voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen en sanitaire installaties.” Oorspronkelijk verscheen het advies in het Engels, maar kennisorganisatie TVVL heeft een vertaalslag naar de Nederlandse situatie gepubliceerd.

Besmettingsroutes

De belangrijkste besmettingsroute van het coronavirus loopt via grotere druppels, die door hoesten of niezen wordt overgebracht op anderen. Een tweede route betreft het aanraken van besmette oppervlakten.

Mogelijk is er ook een derde route, die loopt via microscopisch kleine druppels, ofwel aerosolen of druppelkernen, die langer en verder door de lucht kunnen zweven. Hoe besmettelijk die druppeltjes vervolgens zijn, daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. Er zijn aanwijzingen dat we deze route wel serieus moeten nemen, schreef de New York Times.

Recirculatie voorkomen

Het belangrijkste advies ter voorkoming van ‘luchtverspreiding’ is aanpassing van balansventilatiesystemen, waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van recirculatie van binnenlucht. “Het wordt aanbevolen om recirculatie te vermijden, omdat er geen of standaardluchtfilters, in de meeste gevallen geen HEPA-filters, in deze systemen zitten die een laag afvang-rendement hebben in het bereik van de grootte van virusdeeltjes. Daarom moeten recirculatiesecties worden gesloten vanuit het gebouwbeheersysteem of handmatig.”

Warmtewielen zijn ook ‘verdacht’: tijdens de warmtewisseling in het warmtewiel is vaak sprake van lekkage en daarom komt er vervuilde binnenlucht bij de frisse buitenlucht. REHVA: “Hoe hoger het ventilatiedebiet, hoe lager de lekkage. En hoe hoger de rotatiesnelheid van het warmtewiel, hoe hoger de lekkage. Het wordt daarom aanbevolen om de warmtewisselaars van het warmtewiel, indien aanwezig, tijdelijk uit te schakelen.”

WC-deksel naar beneden

Aerosolen kunnen ook vanuit de wc komen. Bij het doortrekken ontstaan vele kleine druppeltjes die door de ruimte kunnen zweven. Dat zou een probleem kunnen opleveren, omdat coronavirussen mogelijk enige tijd kunnen overleven in poep, blijkt uit onderzoek. REHVA herhaalt nu een advies dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO eerder ook al maakte: doe het wc-deksel naar beneden voor het doortrekken. REHVA: “Het doortrekken met gesloten deksel zorgt voor een tienvoudige reductie [van aerosolen met virusdeeltjes, red.].”

Goed ventileren

Ten slotte, zegt REHVA, kan goede ventilatie van gebouwen het aantal virusdeeltjes verminderen. Continue ventilatie verdient de voorkeur. “Het 24/7 ventileren in de nominale of hoogste stand wordt aanbevolen om de zwevende deeltjes in de lucht te verwijderen alsook om losgelaten deeltjes van oppervlakken te verwijderen.”

In het advies staat niet of de genoemde maatregelen alleen moeten gelden voor gebouwen waar aantoonbaar besmettingen zijn (geweest), of voor álle gebouwen.

Het hele document is hier te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.