fbpx
Artikel

Groupe Atlantic Nederland werd door Snoeks Installatie Techniek betrokken bij een bijzonder project voor de Latasteschool in Horn. In samenwerking met Jarno Thijs, adviseur bij ThijsEnCo, kwamen zij gezamenlijk tot de conclusie dat het centrale ventilatiesysteem van Orcon (dat ook verwarmt en koelt) het meest geschikt was voor toepassing in de elf klaslokalen en een aula.

Geen verstoring van het leerproces

De installatie – verzorgd door Snoeks Installatie Techniek – stelde bijzondere eisen, want het ging om een school voor kinderen met een beperking (sociaal-emotioneel, motorisch en fysiek). Dat betekende niet alleen extra zorg en aandacht voor een optimaal binnenklimaat met minimaal geluid. Ook tijdens het gehele project en de installatie moest hier extra rekening mee gehouden worden.

Het was belangrijk dat de monteurs het leerproces niet verstoorden en de kinderen niet onnodig onrustig maakten. Gelukkig was Snoeks Installatie ook buiten reguliere werkuren bereid om hierin te voorzien. Zo werd er vooral buiten schooluren, in de weekenden en zelfs op Hemelvaartsdag doorgewerkt. 

Technisch hoogstandje

Gezien het een bestaande situatie betrof, moest er goed nagedacht worden over de beschikbare ruimte en bestaande kanalen. Om de geluidsoverlast in de lokalen tot een absoluut minimum te beperken, is er gekozen voor een centrale unit op het dak. Vanuit daar worden de units in de lokalen aangestuurd.

De Orcon WTU-03-DA-EC, een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning die als dakopstelling geplaatst kon worden, was hierop het meest passende antwoord.

Dit centrale alles-in-1 systeem wordt in de markt gezien als een technisch hoogstandje: een efficiënte oplossing met hoog rendement. Dat komt doordat de restwarmte wordt hergebruikt en het verlies wordt opgevangen door een warmtepomp. De luchtbehandelingskast zorgt voor overdracht van warmte tussen de aanvoerlucht en de afzuiglucht.

Systeem is opvallend stil

Om te zorgen voor een optimaal binnenklimaat en een zo stil mogelijke oplossing, is er dit keer gekozen voor luchtbehandelingskasten met overcapaciteit. Dit betekent dat de systemen in lage modi kunnen draaien. Dat scheelt veel decibels, want de motor kan in zo’n geval een stuk rustiger en dus stiller draaien. Voor de leerlingen – die extra gevoelig zijn voor prikkels – is dat een belangrijk pluspunt.

Orcon ventilatiesysteem
Het installatiebedrijf kan het hele systeem 24/7 monitoren.

24/7 monitoring

Naast ventilatie kan het Orcon WTU-systeem ook verwarmen en verkoelen met behulp van een extra toevoeging; een Fujitsu Freeverter. De Freeverter regelt de communicatie tussen de luchtbehandelingskast en de warmtepomp van Altantic. Deze zijn allen te leveren via Groupe Atlantic Nederland en zijn hier ook speciaal op afgestemd. Hierdoor kan het systeem als totaaloplossing voorzien in niet alleen een gezonde, maar vooral ook comfortabele leeromgeving.

Daar komt nog bij dat de ventilatiesystemen via UTP in contact staan met de webportal van Orcon. Daardoor kan het installatiebedrijf het hele systeem 24/7 monitoren en bij calamiteiten op afstand ingrijpen, waar nodig in samenspraak met Groupe Atlantic Nederland. 

Minder vaak ziek, minder vaak allergieën

De school is erg tevreden met het nieuwe systeem, vooral omdat het binnenklimaat niet alleen comfortabel is – prettig koel in de zomer, lekker warm in de winter – maar ook een stuk gezonder.

Orcon binnenklimaat
Het binnenklimaat in de school is een stuk gezonder geworden door het nieuwe systeem.

Ter illustratie: GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in onderzoek aangetoond dat kinderen en docenten op scholen met een gezond binnenmilieu niet alleen beter presteren, maar ook minder vaak ziek zijn en minder vaak allergieën hebben.

Minder energiekosten, lagere CO2 uitstoot

De school is ook blij met het feit dat het energielabel van het pand verbeterde (mede door het plaatsen van zonnepanelen). Dat het energieverbruik en dus de stroomkosten nu fors lager zijn en dat de CO2 uitstoot flink daalde.

Ook was de school content over het proces: alles verliep soepel, van adviestraject tot het kiezen van de componenten. En in nog geen twee maanden tijd – van inkoop tot oplevering – draaide er een verrassend effectief systeem, met een standaardoplossing van Orcon.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Groupe Atlantic.