fbpx

Kennissessies van onze partners

Panasonic tijdens het VentEvent
Zehnder tijdens het VentEvent
Itho Daalderop tijdens het VentEvent
Rensa tijdens het VentEvent

Studiogesprek met onze Keynote sprekers

Smart building is niet langer een trend maar een standaard in de moderne gebouwde omgeving. Enorm veel data wordt al gegenereerd door slimme regelsystemen en sensoren. Maar als je doorvraagt blijkt dat er nog maar weinig met die data wordt gedaan laat staan dat het gebouw echt slim wordt aangestuurd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden neemt Hugo je mee langs diverse projecten om inzicht te krijgen in de do’s en don’ts en hoe smart building en slimme ventilatie kan bijdragen aan een pandemieproof gebouw.

Tijdens de lockdown waren er veel vragen over ventilatie bij een belangrijk deel van onze opdrachtgevers, vragen zoals bijvoorbeeld: Hoe kan ik een veilige en gezonde werkomgeving creëren voor mijn werknemers?, Wat moet ik doen om mijn ventilatiesysteem corona proef te maken?, Moeten alle warmteterugwinningsystemen worden uitgezet?. Een daarvan is het Wilminktheater die meer inzicht in de werking van het huidige ventilatiesysteem willen hebben met als doel een veiligere en gezonde werk- en verblijfsomgeving te creëren voor hun werknemers en bezoekers. Dit vraagstuk hebben we met beide handen en met een bijzondere techniek opgepakt. Ik neem u mee in de gebruikte techniek om luchtstromingen inzichtelijk te maken, het proces welke bij het Wilminktheater doorlopen is en het resultaat van deze aanpak.

44

Kennissessies van onze sprekers

Wonen

Harm Valk spreekt op het VentEvent over het belang van goede ventilatie in relatie met BENG en TOjuli. Een goed binnenklimaat is immers een voorwaarde voor gezonde en duurzame gebouwen. Ventileren vraagt wel wat energie: letterlijk vanwege het energiegebruik, figuurlijk gezien de aandacht die nodig is in ontwerp en bij realisatie. Ook zal hij ingaan op de nieuwe ventilatiesysteemtypering, die aansluit bij marktontwikkelingen.

Evert Reemst, een van de mede-eigenaren van M3E, is een gedreven projectmanager met heel veel kennis en ervaring met energie- en installatieconcepten en de begeleiding van projecten vanaf de ontwerpfase t/m de realisatiefase.
Als projectmanager / adviseur is hij een expert om de realisatie van een gebouw volgens de wensen van de opdrachtgever te begeleiden vanaf de definitiefase voor het ontwerp van het gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de bouwkundige, constructieve en installatietechnische facetten om zo een gefundeerd advies te kunnen presenteren.

Werken

Halmos Adviseurs is door de BAM gevraagd binnen een design, build & Maintain overeenkomst het installatieontwerp van multifuctioneel onderwijsgebouw 2 (MFO II) te verzorgen. De vraagstelling van de Erasmus Universiteit voor dit gebouw is zeer ambitieus. Een ontwerp dat door de BAM gebouwd gaat worden op de campus van de Erasmus Universiteit. Voor het volledig energieneutrale ontwerp is door Halmos samen met architect Paul de Ruiter gekozen voor het Earth Wind & Fire (EW&F) ventilatiesysteem. Een systeem dat volledig in het bouwkundig ontwerp is geïntegreerd. Dit installatieprincipe dat door Ben Bronsema is bedacht is een nadere evolutie van hybride ventilatieconcepten en maakt gebruik van natuurlijke krachten als zon, wind en vallend water. Wij zijn erin geslaagd dit tevens op een innovatieve manier te koppelen met de WKO-installatie en warmtepompen, zodat het EW&F systeem ook samenwerkt met WKO om de energiebalans te handhaven en extra energie terug te winnen.
Onderwijsgebouw en studiecentrum MFOII wordt zeer intensief gebruikt zodat veel personen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn, wat veel frisse lucht vraagt. Met dit innovatieve installatieconcept kunnen we studenten en medewerkers straks een duurzaam en mensvriendelijk gebouw bieden waar het fijn is om te studeren en te werken.

Wat als tijdens het ontwerpproces de klant aan je vraagt of je het kantoor ook ‘coronaproof’ kan maken? Allereerst is er natuurlijk de vraag wat coronaproof eigenlijk is. Want daar is/was geen vastomlijnde omschrijving van. En als je hier overeenstemming over hebt bereikt, begint het pas: hoe ga je grotere schachten inpassen, wat doe je met een warmtewiel? Bij de kantoorrenovatie van een bedrijfsverzamelpand in Oisterwijk ging de Van Delft Groep deze uitdaging aan. In zijn inspirerende presentatie vertelt Van Mook hoe dat in zijn werk ging.

In haar presentatie zal ze ingaan op het belang van een goed binnenmilieu in kantoren. Aan de hand van het Programma van Eisen Gezonde Kantoren (www.pvegezondekantoren.nl) en het Binnenklimaatlabel (www.binnenklimaatlabel.nl) wordt toegelicht hoe de kwaliteit van het binnenmilieu in kantoren gewaarborgd en inzichtelijk gemaakt kan worden.

Leren

Verticaal ventileren is in de winter 30% zuiniger en in de zomer 90% efficiënter dan de modernste LBK die thans op de markt is. Mijn boodschap is dat de markt niet in staat is gebleken om in voldoende gezonde lokalen voor onze kinderen en onderwijzend personeel te realiseren. Waar de overheid voor intensieve veeteelt zeer hoge binnenklimaat eisen stelt en de markt dit weet te realiseren, is dit in de onderwijssector allerminst het geval. Energie-efficiency en gezondheid bijten elkaar voortdurend. Sinds mijn vertrek bij Brink en Nedair in 2006 is er geen structurele verbetering gerealiseerd. In mijn mailbox zitten dezelfde percentage en problemen als voorheen. Daarom stellen wij als Goflow voor om binnenklimaat in scholen een NUTS taak te maken en vanuit een nieuwe stichting VERTICAAL wordt de binnenlucht in de onderwijs instellingen gemonitord, gerealiseerd en gefinancierd tegen de hoogste standaarden en tegen de laagste TCO.

De ventilatieproblematiek in bestaande schoolgebouwen heeft weer extra aandacht gekregen vanwege het Covid-19 virus en mede daarom heeft de overheid de SUVIS regeling in korte tijd opgetuigd. In deze sessie gaat Bart Advokaat in op de uitdagingen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit in bestaande schoolgebouwen. Waarom is de luchtkwaliteit in veel bestaande schoolgebouwen ondermaats en welke oorzaken komen we zoal tegen in bestaande schoolgebouwen. Welke aandachtspunten heeft de SVUIS regeling op de realisatie van ventilatie oplossingen met concrete voorbeelden hoe we dat hebben aangepakt. Uit de tal van gerealiseerde voorbeelden de afgelopen jaren hebben we belangrijke lessen opgedaan die we graag delen!

Ventilatie in gebouwen was altijd al een veel besproken gespreksonderwerp en is met de Covid-19 problematiek alleen maar een groter onderwerp geworden. Edwin Braad van INNAX brengt dit onderwerp, aan de hand van een praktijkvoorbeeld, onder aandacht.
Bij het project Eemsdelta college in Appingedam was aanvankelijk het schoolgebouw ontworpen op basis van Frisse Scholen klasse B en is uiteindelijk opgewaardeerd naar een schoolgebouw met Frisse Scholen Klasse A. Er wordt ingegaan op de invloed van deze wijziging; niet alleen installatietechnisch, maar ook bouwkundig en financieel. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de invloed van een hogere ventilatie hoeveelheid op het comfort, leerprestaties, ed.

In samenwerking met: