fbpx
Artikel

FC Duurzaamheid

Sportclubs kunnen veel besparen op gasverbruik. Dat concludeert de Nuon na onderzoek. Vanaf 2016 is het sowieso aantrekkelijker voor sportclubs om te besparen op energie, want dan wordt waarschijnlijk de ‘Ecotaks’ (teruggave van belasting over energiekosten) afgeschaft. Een goed moment voor sportclubs om te verduurzamen en voor installateurs om hierop in te springen.

Sportaccommodaties hebben vaak een relatief hoge energierekening. Het gebouw wordt meestal beperkt gebruikt, maar kent wel hoge pieken in het warmwaterverbruik door het douchen. En daar staat bijna nooit een goed gespekte rekening tegenover. Nuon analyseerde dat een sportclub gemiddeld 15% tot 20% van de begroting kwijt is aan energiekosten. Dit gaat om zo’n 15.000,- euro per club per jaar. Dat bedrag zit met name in de verwarming en warm water. Volgens het energiebedrijf kunnen sportclubs alleen al door kleine maatregelen zoals het goed afstellen van de CV-installatie, het isoleren van leidingen en het installeren van meetapparatuur voor bewustwording zo’n 10 tot 15 miljoen euro besparen. Verdere besparingen kunnen worden gerealiseerd door aanschaf van bijvoorbeeld pelletketels, zonneboilersystemen of gasboilers. Hier liggen kansen voor de installatiesector.

Subsidies

Alle gebouwgebonden installaties werden energieneutraal gemaakt bij sportclub FC Oldemarkt.
Alle gebouwgebonden installaties werden energieneutraal gemaakt bij sportclub FC Oldemarkt.

Er zijn ongeveer 25 000 sportverenigingen in Nederland. 70% daarvan heeft een eigen gebouw, al dan niet gedeeld met andere verenigingen. Een sportclub kan voor het verduurzamen van het gebouw vaak aanspraak maken op subsidies van gemeenten, provincies en diverse fondsen. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan de regeling Energiebesparing Sportverenigingen, die per 1 januari 2016 in moet gaan. Deze subsidie komt in de plaats van de Ecotaks en moet ervoor zorgen dat niet de clubs die het meest verbruiken het meeste geld terugkrijgen, maar de clubs die het duurzaamste bezig zijn. Verder zijn er enkele regelingen zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil). Deze zijn echter alleen aan te vragen door clubs die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Lokale initiatieven

Diverse gemeenten zijn inmiddels gestart met initiatieven om sportclubs duurzamer te maken. Zo adviseert de gemeente Amsterdam buitensportverenigingen gratis over energiebesparing en andere duurzaamheidsmaatregelen. Al 176 clubs hebben zich inmiddels aangemeld voor een advies. Rotterdam is gestart met ‘Scoren met Energie’, waaraan nu acht clubs meedoen. Het programma focust op de prestaties en het gebruik van de installaties en het clubgebouw. Een adviseur helpt de vereniging de meest effectieve energiemaatregelen te treffen, zonder dat per definitie daarvoor investeringen nodig zijn. De vereniging bekostigt de getroffen maatregelen en het bijbehorende advies uit het rendement van de jaarlijkse besparing.

Op het dak van FC Oldemarkt kwamen PV-panelen en zonnecollectoren.
Op het dak van FC Oldemarkt kwamen PV-panelen en zonnecollectoren.

In Overijssel loopt het project ‘groene euro’s scoren’. Ook hier wordt clubs een energiescan aangeboden, gevolgd door een concreet advies. Met het energieadvies kunnen clubs gebruikmaken van financiële regelingen van de provincie, waaronder de ‘Geld-terug-actie’ en de Energielening Ondernemingen. Een handige algemene site voor sportclubs is www.duurzaamverenigen.nl. Hier staan tips en voorbeelden. Clubs die zich aanmelden op de site, krijgen bovendien extra informatie en tips. Het platform hoopt dat ook installatiebedrijven partner van Duurzaam Verenigen willen worden. Dat kan via info@duurzaamverenigen.nl.

Tekst: Margriet Brus, foto’s: Vredenburg installatietechniek, duurzaamverenigen.nl

Het volledige artikel is verschenen in Installatie en Sanitair 4-2015. Klik hier voor een voordelig (proef)abonnement.