fbpx
Artikel

‘Opslag en groen gas onderbelicht’

Ondertekenaars van het verdrag ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’ focussen te veel op gasloos, in plaats van te kijken naar werkelijke CO2-reductie. Met energie-opslag en groen gas, zijn volgens fabrikant Remeha betere en meer haalbare resultaten te halen om klimaatdoelstellingen voor 7 miljoen bestaande aansluitingen op aardgas te realiseren. “Het doel moet dus niet all electric of stoppen met gas zijn, maar schone energie zonder CO2-uitstoot tegen de laagste maatschappelijke kosten.” Volgens de Apeldoornse fabrikant doen partijen er wijs aan te focussen op opslag van duurzame energie en de transitie naar een groene gasvoorziening. Wel ondersteunt een van de grootste ketelfabrikanten van Nederland de gedachte om fossiel gas uit te faseren.

Het verdrag, dat door gemeenten, provincies, netbeheerders en maatschappelijke organisaties werd gesloten op de Nederlandse Klimaattop, wekt volgens de fabrikant ten onrechte de indruk dat alle gassoorten en de infrastructuur ter zijde moeten worden geschoven voor de ‘all-electric’-oplossing. “De partijen claimen samen vanaf 2030 een CO2-reductie van ruim 5 megaton per jaar te realiseren, maar de onderbouwing van deze besparingsclaim blijft onduidelijk.” Volgens Remeha is het niet mogelijk om zonder grote maatschappelijke kosten 7 miljoen huishoudens van stroomopwekking afhankelijk te maken. “Het elektriciteitsnetwerk kan niet grootschalig als buffer dienen zoals nu in de all electric benadering wordt gedaan. Er kan namelijk geen energie worden opgeslagen in het elektriciteitsnetwerk.”

NOM‘NOM-woning levert geen bijdrage’

De fabrikant ageert fel op de businesscase rondom Nul-op-de-Meter, zoals die onder meer wordt toegepast rondom De Stroomversnelling. “Bij de NOM-woning op all electric wordt gekeken naar de nettostand van de elektra aan het einde van het jaar. Het totaal moet aan het einde van het jaar nul zijn. Tussentijds wordt het elektriciteitsnet onterecht als buffer misbruikt. Wat er feitelijk gebeurt, is dat 20% van de opgewekte energie van de PV-panelen (zonnepanelen) naar de warmtepomp geleid en de overige 80% naar het elektriciteitsnet. De elektriciteit die vervolgens weer uit het net wordt gehaald, zorgt voor een aanzienlijke CO2-uitstoot aangezien dit hoofdzakelijk wordt geproduceerd door vervuilende kolencentrales.” Een NOM-woning op all electric blijkt volgens Remeha onderaan de streep géén CO2-uitstoot te reduceren. “Terwijl de naam dat wel suggereert. Bovendien moet hiervoor elektriciteitsinfrastructuur dus verzwaard worden. Gebaseerd op deze feiten kan de NOM-woning op all electric niet de route zijn naar de doelstelling van 2050.”

Gas en elektriciteit zijn complementair

ins0615foto-3-gasleiding-met-mantelVolgens de ketelfabrikant hebben gas en elektriciteit als energiedragers allebei hun sterke en zwakke punten. “Ze vullen elkaar perfect aan onder meer wat betreft opslag, distributie(verliezen), flexibiliteit en capaciteit. Beide energiedragers vullen elkaar aan en dit wordt in de toekomst alleen maar belangrijker om de CO2–doelstellingen te behalen. In 2050 staat 90% van de huidige woningen er nog. De vraag is dus hoe die bestaande woningen naar een uitstoot van CO2-nul gebracht kunnen worden, dus niet op jaarbasis maar continu. Er moet gekeken worden naar de energiedragers; hoe wordt de energie van de plaats van opwekken naar de afnemer gebracht en hoe wordt omgegaan met het verschil tussen vraag en aanbod? Zo is in de zomer veel duurzame energie beschikbaar, maar de vraag naar energie is juist groter in de winter.”

Meerdere oplossingen

De oplossing voor het dossier ligt volgens de fabrikant in een combinatie van duurzame stroom, opslag en een groene gasvoorziening. “Het bestaande gasnet heeft voldoende capaciteit om de pieken en dalen in het elektriciteitsnet op te vangen. De hoge kosten die burgers moeten gaan betalen voor de netverzwaring worden hiermee vermeden. Voorwaarde is wel dat schone bronnen (biogas, wind, zon) voor de productie van schoon (niet fossiel) gas worden gebruikt. Op deze manier blijft de huidige gasinfrastructuur, die reeds betaald is, financieel renderen en is er geen verzwaring van de elektriciteitsinfrastructuur nodig. Zo wordt maximale CO2-reductie bereikt tegen de laagste maatschappelijke kosten.”