fbpx
Nieuws

Verzekeraars stellen te hoge eisen aan de veiligheid aan pv-installaties. Dat staat in een onderzoek van TKI Urban Energy, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In dit onderzoek is geanalyseerd welke factoren van invloed zijn op de verzekerbaarheid van zonnestroomsystemen op bedrijfspanden.

Volgens het onderzoek bouwen installateurs over het algemeen veilige zonnestroomsystemen. Maar verzekeraars kijken niet alleen naar de veiligheid van het zonnestroomsysteem, maar naar het gebouw als geheel. Zijn er bijvoorbeeld waardevolle goederen in het gebouw opgeslagen of dreigt er gevaar voor mensen in het gebouw bij een calamiteit, dan worden er vaak extra eisen gesteld, bovenop wat wettelijk is vastgelegd.

Informatie over branden ontbreekt. Als een brand op het dak ontstaat, wordt de oorzaak meestal niet voldoende in detail vastgelegd. Dit gebrek aan informatie zorgt ervoor dat verzekeraars ‘het zekere voor het onzekere nemen’ en extra zware eisen gaan stellen. Er is vooralsnog geen aanleiding om te concluderen dat zonnedaken vaker in brand staan dan daken zonder zonnepanelen.

Daarnaast schrijft het onderzoek dat de aanleg van zonnepanelen op bedrijfshallen kan bijdragen aan de verbetering van de veiligheid van het hele pand. Wet- en regelgeving en verzekeraars hanteren een andere definitie van ‘veiligheid’. Dit leidt tot spraakverwarring tussen de verzekeringswereld en de zonnesector.

Harde verzekeringsmarkt

Er is de afgelopen jaren sprake van een verhardende verzekeringsmarkt met een afname van de verzekeringscapaciteit in Nederland. Dit dwingt verzekeraars om scherper te kijken naar de af te dekken risico’s in hun portefeuille.

Bij het ontwikkelen van een zonnedak moet en kan in de businesscase meer rekening gehouden worden met andere veiligheidsaspecten van het gebouw, zoals isolatie en draagkracht van het dak. Dat is ook een kans, maar het moet wel gefinancierd worden. Subsidieregelingen (zoals de SDE) houden hier op dit moment onvoldoende rekening mee waardoor de ontwikkeling van zonnedaken op bedrijfshallen minder aantrekkelijk wordt gemaakt.

Er is geen brandveiligheidsnorm voor zonnedaken. Individuele verzekeraars maken daarom ieder hun eigen afweging in wat er wel en niet verzekerd wordt en onder welke voorwaarden. Dit geeft veel ruimte voor eigen interpretatie door betrokkenen en maakt dat verzekeraars het zekere voor het onzekere nemen en de eisen strak zetten. Dit maakt het voor installateurs dan weer lastig om een zonnedak zo te ontwerpen dat het verzekerbaar is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.