fbpx
Artikel
verschillen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als installateur of installatiebedrijf is het van belang jezelf en je klanten te beschermen tegen eventuele schadeclaims. Deze kunnen ontstaan wanneer er tijdens het uitvoeren van werkzaamheden schade ontstaat aan personen of eigendommen van anderen. In zo’n geval biedt een aansprakelijkheidsverzekering uitkomst. Daar bestaan verschillende van voor bedrijven. Welke verzekering heb je precies nodig: een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Over het verschil uit tussen beide verzekeringen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die jij als zzp’er of jouw bedrijf aanricht aan personen of eigendommen van andere personen. Hierbij kun je denken aan een situatie waarin je als installateur tijdens een klus per ongeluk schade veroorzaakt aan de woning van een klant of de klant zelf verwondt door jouw toedoen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dan dekking voor de kosten die hieruit voortvloeien, zoals reparatiekosten of medische kosten in het geval van verwonding. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht voor installateurs en installatiebedrijven, maar het is wel sterk aan te raden om er een te nemen. Zeker als je regelmatig bij klanten over de vloer komt, want dan is het risico op schade en schadeclaims nu eenmaal groter.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering klinkt als hetzelfde als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar dat is het niet. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor situaties waarin jij als installateur of installatiebedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die een klant heeft geleden als gevolg van een fout of nalatigheid bij het uitvoeren van jouw werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan een situatie waarin een klant jou aansprakelijk stelt voor de kosten van herstelwerkzaamheden omdat je bijvoorbeeld verkeerd advies hebt gegeven. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vooral relevant voor installateurs die advieswerkzaamheden verrichten, zoals bijvoorbeeld een energieadvies voor een woning. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dus niet verplicht voor alle installateurs, maar kan wel erg handig zijn als je als installateur ook advieswerkzaamheden verricht.

Het belangrijkste verschil

Laten we beide aansprakelijkheidsverzekeringen nog eens naast elkaar zetten en voor de duidelijkheid het concrete verschil benoemen.

  • de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij materiële en/of letselschade die je bij anderen veroorzaakt als gevolg van je werkzaamheden,
  • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking biedt bij financiële schade als gevolg van fouten bij het geven van verkeerd advies.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt dus schade die je ‘fysiek’ veroorzaakt, terwijl de beroepsaansprakelijkheidsverzekering financiële schade dekt die ontstaat als gevolg van jouw advies.

Zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een dus een stuk zelfbescherming. Daarvan is vooral de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar te noemen voor een bedrijf in de installatiebranche. Het veilige gevoel dat deze verzekering oplevert kan zeker de vaste lasten die zo’n verzekering oplevert waard zijn. Een forse schadeclaim kan anders immers het faillissement van je bedrijf opleveren, omdat je het dan uit eigen zak van het bedrijf moet betalen. Dat is het besparen van die extra maandelijkse kosten toch echt niet waard. Wees dus verstandig en wapen je in ieder geval met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.