fbpx
Artikel

Bewust concentrisch

Bij de omzetting van blokverwarming naar individuele HR-ketels in drie flats in Lisse is doelbewust gekozen voor concentrische rookgasafvoer op een collectief CLV systeem. Voor het eerst in Nederland is hier een nieuw ‘pushfit’-koppelsysteem gebruikt.

Van E naar A

In totaal werden 258 woningen in zes woonlagen onder handen genomen door installateur Bonarius Techniek. De doelstelling: de jaren 60-flats moeten van energielabel E naar A en de bewoners moeten aanzienlijke binnenklimaat- en comfortverbeteringen worden voorgeschoteld. De flats zijn dus afgekoppeld van de verouderde blokverwarming. Ook gingen de open geisers eruit. Elke flat kreeg vervolgens in de garderobekast een HReco 30-ketel van Intergas met concentrische 60/100-aansluiting, die aangesloten werd op een nieuw te boren centrale rookgasafvoer.

Verplicht stellen

De keuze voor een concentrisch afvoersysteem was snel gemaakt, hoewel in tegenstelling tot Europa rookgasafvoeren in Nederland nog nauwelijks volledig concentrisch worden uitgevoerd. Te duur, te omslachtig. Wat Arjan Wierenga, directeur van Bonarius, betreft, wordt de techniek gisteren verplicht gesteld. Volgens hem is het prijs- en uitvoeringsbezwaar tegen concentrisch achterhaald. “Zouden deze RGA’s parallel worden uitgevoerd, zouden we aan materialen extra buizen, vier beugels per woning, en extra montagetijd kwijt zijn. Nu zijn we minder materiaal kwijt, en konden we de afvoeren door een goede voorbereiding al op maat in het project aanleveren. Dat paste ook prima in het lean-werkproces bij dit project.”

Praktisch

Kritisch punt bij ‘concentrisch’ is de aansluiting van de binnenpijp. Installateurs hebben dikwijls moeite met het afzagen, pasmaken en vervolgens gedegen aansluiten van de binnenpijp. Fabrikant Cox Geelen heeft bij het project in Lisse voor het eerst in Nederland zijn eigen Connext-koppeling toegepast, een gepatenteerde techniek die in Europa al veel wordt toegepast, vooral omdat ketel en rookgasafvoer daar wel als systeem worden verkocht en ook worden geïnstalleerd door gecertificeerde installateurs. De techniek laat zich het best vergelijken met de pushfitkoppeling zoals die ook veel bij kunststofleidingen wordt toegepast.

Pushfit-koppeling

De aluminium buitenpijp en de kunststoffen binnenpijp liggen aan de onderzijde gelijk waardoor inkorten eenvoudig is. Aan de bovenzijde zorgt een gepatenteerde kunststofring er voor dat er een maximale insteek wordt geborgd. In de kunststofring wordt tevens rekening gehouden met de uitzettingscoëfficiënt bij uitzetting en krimp van de kunststof binnenpijp. Dit moet bij enkelwandige kunststofrookgasafvoeren door de installateur zélf worden aangebracht. Het systeem reduceert ook het aantal beugels dat dient te worden toegepast, een andere kritische succesfactor rondom de veiligheid van een rookgasafvoersysteem.

Net zo snel

“Met een goede voorbereiding neemt de installatie van een concentrische rookgasafvoer evenveel tijd in beslag als die van een parallel systeem”, zegt Wierenga. “De techniek is beschikbaar, en als dit nu een instrument blijkt waarop de installateur zich op het gebied van veiligheid kan onderscheiden, dan moeten we dat nu met beide handen aangrijpen.”